AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 64Katalóg Ikea 2016 - strana 64

PORIADOK Maskovaný televízor. 9HĐNêþLHUQ\REGĎåQLNQLH MHWêPSUDYêPFHQWUiOQ\P ERGRPREêYDFHML]E\DNR VWHVLWRSUHGVWDYRYDOL 127 Ak ich šikovne umiestnite, SROLþN\QDY\VWDYHQLHYHFt VDVWDQ~V~þDVĢRXGL]DMQX 01 Novinka VALJE, nástenná skrinka €19,99 02 03 04 RIBBA, rám €13,99 01 Novinka VALJE, nástenná skrinka €19,99 )yOLRYi~SUDYDDSODVWâî+ 9FP%LHOD 02 VALJE, nástenná skrinka €24,99 )yOLRYi~SUDYDDSODVWâî+9FP +QHGi 05 Novinka BESTÅ, TV skrinka €164 1DMOHSãLHPLHVWRQD nepekné veci? 0LPRGRKĐDGX 03 TORSBO, stolová lampa €39,99 +OLQtN DSRO\HVWHU9FP6YLHWLGORMHNRPSDWLELOQpVRåLDURYNDPLHQHUJHWLFNêFKWULHG $Då' 04 RIBBA, rám €13,99 )yOLRYi~SUDYD DVNOR1DREUD]âî9FP 05 Novinka BESTÅ, TV skrinka €164 )yOLRYi~SUDYDâî+9FP1D79 VPD[XKORSULHþNRXSORFKHMREUD]RYN\´ ýLHUQRKQHGpGYLHUND+DQYLNHQ Vyzdvihnutie tovaru s dopravou 9ãHWRN Yiã]DN~SHQêWRYDUY\]GYLKQHPHDGRSUDYtPHDåNYiPCena od €39 9LDFQDVWU