AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 75Katalóg Ikea 2016 - strana 75

148 SPÁNOK 7LHWRãNDWXOH]RGROQpKRSUtURG QpKRGUHYDXGUåLDU{]QHYHFL1D Y\ãHV~QDSORFKREDOHQp WDNåHVLLFKMHGQRGXFKR P{åHWHRGYLH]ĢGRPRY  Zobúdzajte sa so slnkom. 5DVWOLQ\GRPDY\YROiYDM~ SRFLWåHV~]GUDYLXSURV SHãQp7HQWRSRFLWP{åHWH ]LQWHQ]tYQLĢSRXåLWtP]i kladných tvarov, prírodných materiálov a pridaním štipky VOQHþQpKRVYHWOD 01 Novinka KNAGGLIG, ãNDWXĐDâ×H31, V25 cm ¼/NV 01 Novinka KNAGGLIG, škatule. Neošetrená masívna borovica. âNDWXĐD¼NV Š23×H31, V15 cm. 102.923.57 âNDWXĐD ¼NVŠ46×H31, V25 cm. 702.923.59 02 URSULA, GHND¼100 % bavlna. Š120×D180 cm. 302.006.96 03 SANNOLIKT, W\þQD]iYHV\ ¼ 05 03 SANNOLIKT, W\þQD]iYHV\¼ Masívna borovica. D140 cm. 702.686.46 .5861,1*WLHQLGORQD]iYHVQ~ ODPSX¼Papier a plast. Ø85, V55 cm. 502.599.21 05 TUVBRÄCKA, SRVWHĐQpREOLHþN\ ¼100 % bavlna. Na paplón, Š200×D200 cm. Na 2 vankúše, D50׊60 cm. 802.964.46 7$59$UiPSRVWHOH¼Neošetrená masívna borovica. Š168×D207, V95 cm. Vhodný matrac: 160×200 cm. 699.292.33 5RãWPDWUDFDSRVWHĐQiELHOL]HĖVDSUHGiYDM~ samostatne. 02 URSULA, deka ¼ 7$59$UiPSRVWHOH ¼