AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 97Katalóg Ikea 2016 - strana 97

192 STOLOVANIE STOLOVANIE KREMLA, pohár Nepravidelný tvar LQãSLURYDQêRULJDPLGRGi YiãPXMHGOXMHGLQHþQêãWêO 0<1',*VpULDKamenina. Miska €2,49/ks D15׊15 cm. 002.589.00 Tanier €3,49/ks D28׊21 cm. 002.588.96 Tanier €4,99/ks D31׊25 cm. 602.588.98 DINERA, dezertný tanier 193 €0,79/ks €1,99/ks MYNDIG, tanier, 'îâFP €4,99/ks KREMLA, pohár €0,79/ks Sklo. 23 cl. 502.364.68 FÄRGRIK, tanier DINERA, taniere. Kamenina. Dezertný tanier €1,99/ks Ø20 cm. 800.648.37 Tanier €2,49/ks Ø26 cm. 100.570.67 SKOJA, servírovacia miska €1,49/ks ¼/ks €12,99 SVALKA, pohár QDþHUYHQpYtQR ¼/ks SKOJA, servírovacia miska €1,49/ks Sklo. Ø12 cm. 502.612.07 MILDRA, IĐDãD¼NVSklo a plast. 1 l. 202.778.46 BLANDA BLANK, servírovacia misa €7,99 1HKUG]DYHM~FDRFHĐ‘FP 500.572.54 FÄRGRIK, taniere. Kamenina. Dezertný tanier €1,29/ks Ø21 cm. 901.462.96 Tanier €1,99/ks Ø27 cm. 402.347.90 DRAGON, 24-dielna súprava príborov .DåGiIĐDãDMHUXþQH fúkaná skúseným VNOiUVN\PPDMVWURP MILDRA, IĐDãD €1,99/ks HÄMTA, karafa €7,99 Sklo, nehrdzavejúca RFHĐDVLOLNyQRYiJXPDO BLANDA BLANK, servírovacia misa DRAGON, 24-dielna súprava príborov €12,99 2EVDKXMH YLGOLþLHNQRåRYO\åtF DþDMRYêFKO\åLþLHN1HKUG]DYHM~FDRFHĐ HÄMTA, karafa €7,99 €7,99 Uzáver, ktorý nekvapká, XĐDKþXMHQDOLHYDQLH TRYGG, servírovacia misa €1,99 SVALKA, poháre. Sklo. 3RKiUQDþHUYHQpYtQR ¼NV30 cl. 602.869.00 Pohár na biele víno ¼NV25 cl. 402.869.01 TRYGG, servírovacia misa €1,99 Sklo. Ø28 cm. 201.324.53