AktuálneLetáky.eu   

IKEA katalóg : Katalóg Ikea 2016

Platnosť od 19.8. do 31.7.Katalóg Ikea 2016 - strana 98Katalóg Ikea 2016 - strana 98

194 STOLOVANIE Jednoduchý rustikálny tvar MHMHPQHMãtYćDND]YOQHQpPX okraju. Súprava bola inšpirovaná PLQXORVĢRXQRQDSULHNWRPX pôsobí moderne. ARV, tanier ENIGT, dezertný tanier €2,49ks €2,49ks ARV BRÖLLOP, servírovací stojan s vrchnákom. 6NOR ‘FP €12,99 ARV, séria. .DPHQLQDDezertný tanier €1,99/ks ‘FP  Tanier €2,49/ks ‘FP POKAL, pohár na víno €1,29ks POKAL, séria. 6NORPohár na víno €1,29/ks FO Pohár €1,99/6 ks 3{YRGQi FHQD¼NV -HGQRWNRYiFHQD ¼FO ENIGT, séria. .DPHQLQDDezertný tanier €2,49/ks ‘FP  Miska €2,49/ks ‘FP +UQþHN €2,49/ks FO Tanier €3,49/ks ‘FP GARNERA, servírovací stojan €14,99 FRODIG, miska €1,49ks GARNERA, servírovací stojan €14,99 2FHĐ‘FP  FRODIG, séria. 7YUGHQpVNORMiska €1,49/ks ‘FP Tanier €1,99/ks ‘FP  ARV BRÖLLOP Jemné sklo a delikátne kvetinové vzory inšpirované romantickými svadobnými hostinami – elegantQiVSRPLHQNDQDVSRORþQpFKYtOH 1DMHGLQHþQpRVODY\±DSULWRP YLHWHåHLFKQHVN{UVWDþtGDĢGR XPêYDþN\ULDGX