AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 27.8. do 2.9. - strana 24- strana 24

Skvelé tipy MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Dosky na zošity motív: Ovečka Shaun  formát: A5alebo A 4 1 k us A5  y o aktovk om! D m školá,k k všetký aly chýlia ku koncu a ta ť MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! sa pom rozmýšľa Prázdniny čať už v predstihu eti. za povinné d je vhodné i pre školo uku písacích ckam nad pomô nájdete top pon ísaní, de zídu pri p V Kauflan a žiakom h. toré s potrieb, k mácich úlo sovaní do : ry e kreslení a dnodušen vedané zje za výhodné ceny Po ôcky Super pom lskej tašky! j ško do každe 9,5 cm 30 x 21 x Detský kufrík  mo tív: Ovečk a Sh aun  rozmery: 30 x 21 x 9,5 cm alebo 35 x 23 x 10,5 cm 1 kus 10,5 cm 35 x 23 x Peračník  3- poschodový  r ôzne mo tívy  obsahuje: 18 fixiek, Peračník  2- poschodový  r ôzne mo tívy  obsahuje:18f ixiek,12f arbičiek, 3 guľôčkové perá, 2 ceruzky, 1str úhadlo,1 g umua1pr avítko  r ozmery: 12,8 x 21 x 4,7 cm 1 kus A4 1,99 2,49 12 farbičiek, 3 guľôčkové perá, 2 ceruzky, 1 strúhadlo, 1 gumu a 1 pravítko  rozmery: 12,8 x 21 x 7,1 cm 1 k us MIMORIADNA PONUKA 2,99 3,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Desiatová súprava  r ôzne licen čné mo tívy  o bsahuje: f ľašu a bo x 1 kus 5,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! 9,99 12,99 Batoh  2- komorový  so spevneným Peračník  2- komorový  s pr íslušenstvom r ôznelicen čnémo amäk čenýmch rbtom 1bo čné vreckon af ľašu  rozmery: 20 x 26 x 6,5 cm tívy 1 k us 1 k us MIMORIADNA PONUKA MIMORIADNA PONUKA 14,99 14,99 DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Dosky na výkresy  rôzne licen čné mo  f ormát: A 3 tívy 1 k us 4,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Batoh  3- komorový  s anatomicky tvarovaným chrbtom  s r eflexnými prvkami 2bo čnévr eckán af ľašu r ôznelicen čnémo tívy  rozmery: 28 x 35 x 15 cm 1 k us MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 29,99 24 l Batoh  rôzne druhy  2 h lavné k omory a 2 bo čné vr ecká  o bjem: 24 l, 28 l alebo 33 l  rozmery: 33 x 44 x 20 cm alebo 29 x 41 x 24 cm alebo 33 x 46 x 20 cm 1 kus 28 l 33 l 19,99 24,99 29,99 Podložka na písanie  tr hacia  mater iál: papier  25 listo v r ozmery:47x 34x 1 ba lenie Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb22, Mich22, Hum22, Vra22, Kos24, Pre22, Spis22, Pop22, RimS22, BaB24, Lev22, Ruz22, Mar22, Prie22, Part22, Zil24, Cad22, Trec22, NMV22, Kom22, NoZ22, Trn24, Sa22, Nit22, Pies22, Top24, Mal22, Sen22, Ba24 / - 0,4cm MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,49