AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 27.8. do 2.9. - strana 25- strana 25

do školskej tašky! MIMORIADNA PONUKA Školský diár DO VYČERPANIA ZÁSOB!  mo tív: Star  kalendár od septembra 2015 do decembr a 2016  176 listo v 1 k us Špirálový zo šit  r ôzne licen čné mo tívy  f ormát: A 5 alebo A 4 1 kus 1,49 2,29 A5 A4 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Školský diár MIMORIADNA PONUKA  s 3D ef ektom  rôzne licenčné DO VYČERPANIA ZÁSOB! motívy  100 str án  formát: A6 alebo A 5 1 k us Školský diár rôzne licenčné motívy 1 k us  MIMORIADNA PONUKA 2,99 Špirálový zápisník 1,49 2,49 A6 DO VYČERPANIA ZÁSOB! A5 r ôznelicen čnémo tívy  lin ajkový alebo čistý  f ormát: A 5 alebo A 4 1 k us A5 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Peračník  s príslušenstvom  2- poschodový  r ôzne mo tívy  rozmery: 20,3 x 14 x 3,5 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA A5 DO VYČERPANIA ZÁSOB! 31 dielov v balení 6,99 W ars Školský box Retro  f ormát: A 5 alebo A 4 A4 1 kus A4 2,29 2,99 2,49 2,99 MIMORIADNA PONUKA Stolový kalendár  mo tív: Star W ars  r ozmery: 23,1 x 14,5 cm 1 kus DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,49 Špirálový zo šit  s r ozraďovačom  r ozmery: 15 x 21 cm  100 listo v Nástenný kalendár alebo Školský bo x r ôznelicen čnémo  f ormát: A 4  f ormát: A 4 1 ba lenie 1 k us MIMORIADNA PONUKA MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB!  m ateriál: plast  r ôzne mo tívy  formát: A4 alebo rozmery: 24,8 x 18,5 x 0,5 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,99 Dosky na abecedu alebo čí slice motív: Star W ars  rozmery: 33 x 46 cm 1 k us  Kancelársky papier tívy v 500 kuso balení v DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,29 4,99 Podložka na stôl MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,49  r ôzne mo tívy  rozmery: 68 x 44 cm alebo  mater iál: plast, lepen ka  s pr iehľadnou zálo žkou  r ozmery: 40 x 60 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb23, Mich23, Hum23, Vra23, Kos25, Pre23, Spis23, Pop23, RimS23, BaB25, Lev23, Ruz23, Mar23, Prie23, Part23, Zil25, Cad23, Trec23, NMV23, Kom23, NoZ23, Trn25, Sa23, Nit23, Pies23, Top25, Mal23, Sen23, Ba25 / -