AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 27.8. do 2.9. - strana 26- strana 26

15 rokov Z lásky k Slovensku. MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! MIMORIADNA PONUKA Panvica materiál: nehrdzavejúca o ceľ  an tiadhézny po vrch  p lastová r ukoväť  p riemer: 24 cm alebo 28 cm  vhodnápr evšetk ytepeln ézdr oje vrátane in dukčného zdr oja 1 kus 180°C DO VYČERPANIA ZÁSOB! 170°C  24 cm 28 cm 6,99 8,99 Smaltovaný hrniec  s po krievkou  r ozmery: 30 x  o bjem: 18 l evky bez pokri 20 l 25 cm alebo  bez po krievky  r ozmery: 43 x 14 cm  o bjem: 20 l 1 k us ou s pokrievk 18 l MIMORIADNA PONUKA 9,99 11,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! 180°C 180°C 27% LACNEJŠIE! 6,49 pôvodne 8,99 Hrniec s po krievkou  materiál: hliník 20  an tiadhézny po vrch  p riemer: 20 cm alebo 24 cm  vhodný pr e všetk y tepeln é zdr oje vrátane in dukčného zdr oja 1 kus cm 24 cm 9,99 12,99 24 cm Panvica hlboká  so sk lenenou po krievkou  materiál: hliník  an tiadhézny po vrch  pr iemer: 24 cm alebo 28 cm  vhodná pr e všetk y tepeln é zdr oje okrem in dukčného zdr oja 1 kus 25% LACNEJŠIE! 7,49 pôvodne 9,99 28 cm Panvica na palacinky  materiál: hliník  an tiadhézny po vrch  priemer: 20 cm alebo 24 cm  vr átane stier ky n a cesto  vhodná pr e všetk y dr uhy tepeln zdrojov okrem indukčného zdroja 1 kus MIMORIADNA PONUKA 24 cm DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,99 materiál: nehrdzavejúca o ceľ  o bjem: 0,3 l 1 k us  ých 4,99 5,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Termohrnček 20 cm Hriankovač SA 2971  tepeln e izo lované r ukoväte  pr íkon: 600 W 1 kus 11,99 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 25% LACNEJŠIE! 2,99 pôvodne 3,99 Termokanvica materiál: nehrdzavejúca o ceľ, plast  o bjem: 1 l alebo 2 l 1 kus 1l  2l 7,99 9,99 0,5 l Termoska materiál: nehrdzavejúca oceľ  objem: 0,5 l alebo 1 l 1 k us 16% LACNEJŠIE!  4,99 pôvodne 5,99 1l Jednoplatnička EKP 3582  n astaviteľný ter mostat  pr iemer platn ičky: 18 cm  pr íkon: 1500 W 1 kus Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb24, Mich24, Hum24, Vra24, Kos26, Pre24, Spis24, Pop24, RimS24, BaB26, Lev24, Ruz24, Mar24, Prie24, Part24, Zil26, Cad24, Trec24, NMV24, Kom24, NoZ24, Trn26, Sa24, Nit24, Pies24, Top26, Mal24, Sen24, Ba26 / - MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 14,99