AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 27.8. do 2.9. - strana 5- strana 5

spoločnosti a prírody! Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? vým počasím. Naše investície smerujú do najmodernejších strojných technológií určených na pestovanie i spracovanie plodín, v neposlednom rade do kvalitného skladovania podľa prísnych hygienických predpisov. Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? S našimi pestovateľmi sa snažíme využívať tie najmodernejšie technológie pestovania. Kaufland je jeden z našich najvýznamnejších Ide najmä o výber najkvalitnejších osív od zákazníkov. Vzájomná spolupráca prebieha renomovaných spoločností, o spôsob ich na vysokej profesionálnej úrovni a chceli by pestovania (napr. využitie rôznych tunelov sme ju v týchto intenciách naďalej rozvíjať. slúžiacich na skoršiu produkciu), taktiež Nezanedbateľným faktom je, že zo spoluprá- o optimálnu ochranu plodín pred nepriazni- ce profitujú aj samotní pestovatelia, pretože STAR fruit SK, s.r.o. investuje do najmodernejších strojných technológií určených na pestovanie i spracovanie plodín, ako aj do kvalitného skladovania podľa prísnych hygienických predpisov. vedia, že pre svoju produkciu majú istého odberateľa. Môžu tak perspektívne investovať do nových technológií, ako aj do rozvoja zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. , s.r.o. : Spoločnosť STAR fruit SK ch častí ovocia i zeleniny z rôzny uje produkciu a dodávku • Zastreš Slovenska. dy a povolené prostriedky • Dodržiava všetky zása rastlín. pri pestovaní a ochranne ky, oužíva obalové prostried ciu pravidelne testuje a p • Produk prostredie. ktoré nezaťažujú životné pestovaní, spracovávaní ernejšie technológie pri • Využíva najmod a skladovaní plodín. h ti v jednotlivých regiónoc a k rozvoju zamestnanos • Prispiev Slovenska. Pre Kaufland dodáva: ha. stovaných na ploche 16 rôznych odrôd paprík pe • 502 ton pestuje na ploche 4 ha. • 145 ton karotky, ktorú k Slovensku. X5 / -