AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 10.9. do 16.9. - strana 24- strana 24

Zodpovednosť z lásky k Slovensku! otrebičov. e starých elektrosp Zbavte sa správn k y! separujete ekologic S Kauflandom ich “ Eko rady k „elektru používate. , ktoré momentálne ne osť. elektrické spotrebiče • Vypínajte všetky ich energetickú náročn i zapnuté. rebičov berte ohľad na ot rospotrebiče nezostal • Pri nákupe nových sp e skontrolujte, či elekt alebo prác kláciu. • Pri odchode z domu ktrospotrebiče na recy . te staré i nefunkčné ele jte s elektroodpadom • Odovzdávaj správne zaobchádza rospotrebiče a • Nerozoberajte elekt tredie? ným pre životné pros Viete, že? ia e, stáva sa nebezpeč správn u uvoľňovať do ovzduš dažďa či vetra sa môž dom zaobchádzate ne ku, vplyvom • Ak s elektroodpa a a dostane na sklád uší. ro vyhodí do kontajner • Ak sa elekt ť či kadmium? ozónovú vrstvu v ovzd . é látky ako olovo, or tu freóny poškodzujúce ničky? Obsahujú i pôdy rôzne škodliv ekologická likvidácia padom sú staré chlad ľ je zabezpečená ich elektrood iesta, odkia • Najnebezpečnejším putovali na zberné m ? aré elektrospotrebiče st odzuje ozónovú vrstvu porušené. Preto je dôležité, aby ov freónu, ktor ý pošk né, nerozobrané a ne 400 gram ť komplet spolu Treba ich však prinies 96 obsahuje priemerne uhličitého (CO2), ktor ý robená pred rokom 19 inok, ako 4 tony oxidu á chladnička vy í taký istý úč • Jedna star ladničky má v ovzduš vanie? v? tvo freónu z jednej ch • Množs obuje globálne otepľo tom 20-tisíc kilometro ako keby ste prešli au i vytvára smog a spôs í také škody, s inými plynm čky spôsobí v ovzduš ónov z jednej chladni • Únik fre elektroodpad? Čo sa považuje za ď.) ry, žehličky, sušiče, at máce spotrebiče (mixé • malé do ačky riadu, sušičky) otrebiče (práčky, umýv • veľké domáce sp y • chladničky, mrazničk • klimatizácie • televízory, rádiá • počítače, monitory • vysávače výbojky • elektrické žiarivky a Na čo slúži energetický štítok? m uľahčí Energetický štítok vá pe rozhodovanie pri náku spotrebiča nového elektrického štítku z viacerých hľadísk. Na getická je vždy uvedená ener úspornosť trieda, ktorá vyjadruje spotrebiča. a efektívnosť daného rozdelené Energetické triedy sú júspornejšie do skupín A až G. Na zdiel sú triedy A+ / A++. Ro energie v spotrebe elektrickej žnou medzi triedou A+ a be triedou A je až 30 %. konca Prístroj v triede A++ do rebu o 42 %. zníži energetickú spot Ba24 / - dodávateľ, výrobca, značka model, typ energetická trieda ročná spotreba elektriny v kWh jem oddelení celkový skladovací ob ou > -6 °C s prevádzkovou teplot hlučnosť í na uchovanie celkový objem oddelen teplotou < - 6 °C mrazených potravín s