AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 10.9. do 16.9. - strana 4- strana 4

Záleží nám na Slovenské vína – tajný tip medzi znalcami Veľké vína s dobrou povesťou Väčšina ľudí si našu krajinu spája s pivom. Slovensko sa dnes môže pýšiť najvýraznej- Znalci excelentných mokov však vedia, ším vinárskym vzostupom v európskom že rovnako etablovaná je u nás aj vínna meradle. Na ploche viac ako 22 000 hektá- produkcia. Približne dvadsať rokov udávajú rov sa ročne vyprodukuje okolo 250 000 poprední slovenskí vinári jasný trend: „kvalita hektolitrov vína. 70 percent tvoria biele namiesto kvantity“. Konštatovanie zazname- moky, zvyšok je prerozdelený medzi tokaj- náva v praxi veľký úspech. Naša krajina má totiž unikátny potenciál na pestovanie viničných odrôd a produkciu fantastických mokov. Spomenúť treba nielen optimálne pôdne a klimatické podmienky, ale aj odbornosť vinárskych majstrov, ktorí svoje znalosti v tejto oblasti odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. S rešpektom a nasadením obhospodarujú vinice a pestujú také hroznové odrody, ktoré sú predurčené na produkciu vín špičkovej kvality. Ihneď, ako hroznové strapce dozrejú, musia sa v čo najkratšom čase pozbierať – samozrejme svedomito, šetrne a ručne. Úroda je následne odtransportovaná na príslušné miesta a spracovávaná, čím sa zamedzí kvalitatívnym stratám. Krajina s dlhou vinárskou tradíciou ské a šumivé vína. Medzi bielymi odrodami dominujú Veltlín zelený, Tramín, Rizling vlašský, Sauvignon Blanc a Muškát. K najznámejším červeným vínam patrí Burgundské modré, Modrý Portugal, Frankovka modrá, Cabernet Sauvignon a St. Laurent. Za najstarší vinohradnícky región Slovenska sú považované Malé Karpaty. Najstaršie písomne zmienky o vinohradníctve na našom území siahajú až do jedenásteho storočia. Existujú dokonca tézy o tom, že prvé viničové odrody k nám priniesli Kelti. Za systematické vytváranie viničných sadov na našom území sú zodpovední Rimania. Sústredili sa najmä na južné regióny (okolie Nitry), ktoré sú podnes považované za najdôležitejšie vinárske oblasti Slovenska. Za ostatných dvadsať rokov badať obrovský nárast Vo vinohradoch je ľudská zručnosť stále prepotrebná. Mravčou prácou je odstraňovanie lístkov v okolí hroznových strapcov, ktoré majú potom dostatok svetla a vzduchu, čo sa odrazí na kvalite úrody i vína. kvalitatívnych parametrov vo výrobe mokov, čo podčiarkuje renomé nášho vinárstva. Proces skladovania jednotlivých vín je výnimočný v tom, že sudové drevo ich obohacuje o extravagantné aromatické spektrum, vďaka ktorému nadobúdajú harmonickú príchuť. Z láskySlo kS Z lásky k Treb4, Mich4, Hum4, Vra4, Kos4, Pre4, Sab4, Bar4, Lub4, Spis4, Kez4, Pop4, RimS4, Roz4, Luc4, VelK4, BaB4, Brez4, Lev4, LiM4, Ruz4, Zvo4, Ziar4, Mar4, Prie4, Ban4, Part4, Zil4, Cad4, Trec4, NMV4, Pu4, Dub4, Kom4, NoZ4, Seni4, Trn4, Sa4, Nit4, Pies6, Top4, Ga4, DuS4, Sam4, Hlo4, Ser4, Mal4, Sen4, Ba4 / -