AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 17.9. do 23.9. - strana 34- strana 34

Zodpovednosť z lásky k Slovensku! Aj textilom sa dá pomáhať. Recyklujme odevy. írode? , druhým, ešte aj pr vieme pomôcť sebe Ako si urobia rí si už dlho sľubujú, že Aj vy patríte k tým, kto s presvedčí a súčasch? Možno Vá veľké triedenie v skrinia ý číselný fakt. ne rozhýbe nasledovn klovaných Jeden kilogram recy riť: odevov dokáže ušet idu uhličitého • 3,6 kg emisií ox • 6000 litrov vody • 0,3 kg hnojiva ho? emisie oxidu uhličité Prečo šetriť vodu a existencie ou podmienkou • Voda (H2O) je základn voradý význam pre života na Zemi. Má pr ľudstva. Je hlavným zabezpečenie výživy port živín, pre ich prostriedkom pre trans y nie. Pre mnohé živočích prijímanie a vylučova . otným prostredím je voda priamo ich živ ho (CO2) • Nárast oxidu uhličité žovaný za hlavnú v ovzduší je pova pľovania, príčinu globálneho ote vne spaľovaním je spôsobený hla m lesov. fosílnych palív a úbytko dy a emisií CO2! te, koľko ušetríte vo lečenie triediť racte si a vypočítaj Up na kopu a začnite ob veci zo skrine, dajte ich odev y ukladajte Ako na to? Vyberte lne radi nosíte. Tieto pka bude to, čo ak tuá veci, o k tor ých na tri kôpk y. Pr vá kô kôpku ukladajte také enej skrine. Na druhú ať tak, aby naspäť do vyprázdn Tie je dobré pouklad ešte niekedy využijete. ci, ktoré z akejkoľpredpokladáte, že ich pku ukladajte také ve ej miesta. Na tretiu kô rom HUMANA , zaberali čo najmen ou príďte ku kontajne nenosíte. S touto kôpk užitý textil. Nezavek príčiny už roky kde môžete vložiť po predajňami Kaufland, hu, aby ste umiestneným pred aspoň odhadnúť jej vá ú kôpku odvážiť, alebo budnite si darovan te môžete prírode. K tomu si eš www.kaufland.sk/ vedeli, ako pomáhate ým. Myslíme si, zodpovednost cit z pomoci druh pripočítať dobr ý po skrine. d do upratanej že Vás poteší aj pohľa 1 kg odovzdaného textilu HUMANE = ušetrenie 3,6 kg CO2 + 6 000 l H2O moci + dobr ý pocit z po druhým j + radosť z upratane rine sk Prečo šetriť s Kauflandom práve so systémom HUMANA? HUMANA sa na Slovensku skladá z dvoch subjektov. HUMANA People to People Slovakia občianske združenie, ktoré zastrešuje zber oblečenia prostredníctvom kontajnerového zberu a je si vedomé, že na zachovanie životného prostredia a sveta je nutné opätovné využívanie zdrojov. Druhou je spoločnosť HUMANA People to People Slovakia s.r.o., ktorej súčasné aktivity na Slovensku spočívajú v triediacej prevádzke secondhandového oblečenia, nachádzajúcej sa v Martine a v dvadsiatich dvoch secondhandových obchodoch. Obidve tieto spoločnosti vykonávajú dotačnú činnosť pre charitatívne projekty, sú členmi medzinárodnej federácie HUMANA People to People so sídlom v Ženeve, účelom v Kauflande! Zelené zberné dni ktorej je aktivitami v oblasti recyklácie vytvárať zisk a podporovať rozvojovú činnosť v krajinách, kde je to potrebné. Pomoc poskytuje v 43 štátoch na 5 kontinentoch (Európa, Severná Amerika, Afrika, Ázia, Latinská Amerika), kde pracuje spoločne s ľuďmi na pálčivých problémoch, ktorým čelí ľudstvo – vzdelanie, zdravie, potravinová bezpečnosť, životné prostredie, pomoc deťom, ekonomický rozvoj, núdzová pomoc. Zapojte sa aj vy s Kauflandom do zberných dní a máte šancu aktívne prispieť k ochrane životného prostredia. ke, Novom Bratislave – Dúbrav ufland v Bardejove, kazníci, Milí zá ami Ka vás opäť do 20.00 hod. pre 15 budú pred predajň .9.2015 do 21.9.20 v čase od 8.00 hod. od 18 om Krtíši Rožňave a vo Veľk Meste nad Váhom, ie, ale aj staré z domácností. na odpad plechovky, rôzne batér avené zberné nádoby esť použité nápojové ny. Zbiera sa prini pripr fotoaparáty, či telefó í môžete z domácností kanvice, váhy, hodiny, s týchto zberných dn Poča vovary, vesy, prestieradlá, , fritézy, mlynčeky, ká y, uterák y, záclony, zá čk y, fény, hriankovače buv, posteľné obliečk žehli lečenie a o tské letné a zimné ob i dámske, pánske, de e. svojom meste. metrový textil a koberc otného prostredia vo dporujete ochranu živ Ďakujeme vám, že po Bar30, Roz30, VelK28, NMV32, Ba34 / -