AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 16.9. do 27.9. - strana 1- strana 1

P n k j pan o 1 9 d 2 9 0 5 o u a e lt á d 6 . o 7 . 1 . .2 ae od vpe ai zs b l b o yr d n áo. a , RS TEU AS S E BV A S Z M Ľ L Y V I UON O S JU E O B V AŽ S! EO C TU SO A NU L V T D sa ám k E K UÍ N X L ZV E v rd n c pe a i h ja , o 99 t99 a is n me P nk ása Bžc á b v Gl C a 2 eek o u „ e hr “ t K ÁŽ K ÁŽ R E E PR TSOT I ZÝEN JNK OHBI EKŽ ! ZV E ÁR V A V E VS NKUŽD 1 7 U . JSŇŠUOUOA ĽO40E R O VO Ú TT O J P T O E E T ŠR NJ O SA P KA POU POU KA P e u n zro ms r d šý vš k e h i s o prým pv am p d on i rk i , glv t ei v äe éoélm n pt e . P n k: e 4 54, [ 6 0 3] á s a Vľ 1 - 65 3 2 3 3 . , D s a Vľ 3 54 5 3 3 3 5 ám k: e 7 - 1 [ 6 0 6] . , , so a nv ret r od b np o oé v -d o rs k ýei č vs č i a yš n k-p voz s té - ev r b eve 02 1 k lý 0_ 0 Sv ý - -1 nr 4 i e4 &W t t b Hr s 3_ e KW 6 G_ S_ S I- K 1 _S I05 -W2 SS 0 I- K Š TI UER 1. 05 . 2 3 1. o10 . 9d 10. ío 0 lt Pa d . tk rs e t so nrp á ai t nsn l dje Se u 13 1: 7 00. 5 1. 81 , 99 59 4 - 0% EA CN KEÁ S VL ! T R ESO 7 € TRP 40! N OHBIei ad1rprs RZÝE šrežoneso.k S t. Á u t i EE V v nkailbkthuua JSŇ oekžyanat sant nit i l oi ÚO TT a ľ z v jzippkd e i y c i d í ro o že h yi ý Vutv io dp Ks