AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 16.9. do 27.9. - strana 8- strana 8

PČ AOÁ O TČV Í A AÝA H DDA NLZ C OIL R Č: O Č D O ki A K U O PuaÚ v co ú n l y ž p cá V uiš ei ! o u u šti p n k au er 792 1 2.. 0 5 í lt E 19 Pa L N2.. c z k zí o! ý h á a nk v r ai h e n p en šc v r Plšýnroze! reí k a dťb u e pvo as h 1 yc dl . phia T od N mn o áe rl co d hdl io Nk k na í al b z e a b p cá oa l ol h nh e o 2Píahia .oc c dl z i od P ni r áa oc Pía oc zi co d hdl ia N ľp áa š Vk n é y eu l t co d hdl io Pen rče i p cá oa l h nh o Si c uni páa Pía oc zi co d hdl ia N ľp áa š 3P a nvaý rpvjbi .o d s o v es á e u r et b rnov V v baý h r d n c I T R P R o yr nc pe a i h N E S O T ja . Va n itr pr s i c a nes ot k . T n oá a ea r d s e c ei v r kt pe o pl h s ý „o Tk GS pem“ Y u e I ur e Y ue- 3 +n er tc nl g , rf o Tkd oI n ga e h oó a pol i i , r u 2/ 52 vľ oťhay 6 5 2 ám: 42/ 3 eks lv 4cm , : v h: 7 g bl n 3 5mm á a 2 0, aa s 4 : . V . 02 0 04 1 03 4 e: 0 0 3 0 [3 1 6] ľ , , Paek o u ae lvc é kl r i „em oPo T p r“ n i so 9 9 - 0% amet 9 9 5 , 6 - 1% 49 99 , OUA PNK Sió, 0 U o ha a i k n 1 0% V cr n l , At F g rta n- o vs . i v [6 69] 1 01 7 n i so 29 amet 1 9 , OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y ZÍ K J A A NC E K Á ZK 49 , 9 V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A K Z Í K JK Á A NC E Z Dt k f sv b n a es ál oá u d í „i y Fl“ l 1 0%P, y o ýím c 0 Ev s k l e. Vľ 1 21 0 6 6 0 5 e 2-7 [ 8 4 4] . n i so 9 9 amet 3 9 , 9 9 5% ,97 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y ZÍ K J A A NC E K Á ZK Fobl a Q et 2 lr ak „ u s 3“ Pe ait čí o dž a ae á tr oť 8, 7 l 9 cm C p z e3 mm r z čao nkv ĺ k/mtr l v d s 28 a 6 / om o t/ 2 , , i/ : . i omt v a Uimt G p™č pľ Q et[2 8 6/ 2 8 7/ 2 8 5] oá k: l ae r , e e u s 1 2 171 2 141 2 1 7 t i : . 29 59 , Fobl a X C p s 2 lr ak „ 3M am u 3“ Z v d á dž a ae á tr oť hf 9 cm C p s e3 mm Č pľ X M Ba e áo n; ĺ k/mtr l v d s s a: 6 / om o t/ 2 . e e 3M -l d, i/ t i : o e a nta[2 8 7] b z h u .12 2 9 i 19 99 , Fobl a X C p sC n o 3“ lr ak „ 3M am u ot l 0 r Z v d á dž a ae á tr oť hfu 9 a 1 0 / om o t/ 0mm áo n, ĺ k/mtr l v d s s a : 6 l 0 cmc p s e3 i/ t . i , omt v a X Cr G pč pľ C n o [2 8 8] oá k: 3M oe r , e e ot l 1 2 2 7 i : r. . S OT R P Ru i t ň a a ú om N E Sa s f n šk I T “ i i l n a pč a i o K kin „ á s mt n! b ď ž y no oa ý a u v difrmv P n kj p t á d 6. o 7.05 lb d vpe a a áo o uae l n o 1 9d 2 9 1 a o o yrd n zs b a . .2 e i . N vek ail s dsu n vkž e pe anI T R P R i šty r ke ú ot p é ad r d i N E S O T e t j j . Frb é d e e a mž li Z cyy z k ué t čnrč e ae n ot n s ôu š a hb vn nt vl i eu . i íť . i a ím Ue e é am so ey ú d o áae v ýocv eáän d prč n vd n n i t c n s o d dvt o vrbo nzvz e o oue é e ľ/ pe a é eyZ v v arn v ec náh ú akúl n n d . rd n c n ľ y y de é pretc s zor h é a o j . a j e l 19 99 , W 0 5 SS _ B 1 S p 5 a i 1_ - K F _6 e 1_ o 2 I i r dt pe e At ánlt k kuly eá n s a nt t: at h u e u i i itr pr s nes ot k . B nk Bsia E R P S,N Tokc 2Ba saa AI N h pi gPr,v n k c sa 6rt lv A pr S o p gC ne E se oa 8rt lv O C n a Mtdv 6rt lv Br M lac u a s á y r : U O A C a rsáh 5rt lv tc i : VO S o pn ak a s á et 1Ba saa u ak h p n etr i t nv 1Ba saa C et l eo oa Ba saa oy aČ da l I i : i , n i i : r, i : l :. S b d 39/ C on K bn Aj lb d 1/ D n s áte a O F ML C N E,G atk csa 881H e n: Še n oa l2Kš e O O T M,M dvk csa 2o c: A P R S o p gC ne N l oy 034 Dlý u : l S oy 3G u a k s d: C A IY E T R a n á e 18/9um n é t á kv u 4o c: C P A o asá e 3Kš e U A K h p n etr á o í e o j r l s t fi . i I l t i i , ms e s b d e v Lv e O C yPr, ue k r d 3 posýM uá K e n pl 4 5/0ai: O C p d Mr n ta G é aMY YŠe n oar d 6 P pa: S t k c sa 0 2o as áB sr a ei o o o t o e c: C i ak Tr cý a 1L tvk i lš am n é oe 5 61Mr n C am oi aiNr a r L N t á kv t e a 1 or d v s á et 5 7P v ž k yt c: t l iľ i t i k : t t i : li , fi i i i O F i C ne Peo G nr a vb d 2 P e da N ben 7ARž br k u Zrvc 55S šk Nv Vs O M drso o ay u PJem cé o 878Tečn N L ua c,B á 21Tnv C Y C amy etr ršv e eá So o u Ar v z: árž á / uom eo: l aeúa 01p s á oá e l : l ii . i : C a aaTpľ n l .i n kh 48/1r n : C a gri e 77 r aa I č : . l i í io l : T A E A K lrv 2 Ži a O D B Ň Vskšo kv 2 ln: O M a en .A H n u / R N, o áoa 0 i n: C U E , yook áo 5Ži a C i g ám . l k 7B l l l i r , i