AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 8.10. do 14.10. - strana 2- strana 2

Kaufland v prospech Kontrolovaná a značková kvalita, výhodné ceny, špičkový zákaznícky servis – aj takto by sa v skratke dali opísať priority spoločnosti Kaufland. Neoddeliteľnou súčasťou Jozef Zruban, Zeleninárska spoločnosť našej obchodnej stratégie je aj ochrana životného prostredia, a to najmä v otázke výberu dodávateľov a efektívnych transportných ciest. Záleží nám na tom, aby sa na pulty našich obchodných domov dostal tovar Aby sme boli úspešní v dobe, keď obzvlášť zodpovedajúci prísnym ekologickým normám slovenské poľnohospodárstvo čelí veľkému a pravidlám. Tieto parametre sa pravdaže konkurenčnému tlaku z dôvodu nerovnakých viažu aj na partnerov, s ktorými kooperujeme v rámci dodávok ovocia a zeleniny. Postupne vám chceme predstaviť vybrané slovenské firmy – ich produktové portfólio, moderné a ekologické aspekty pri pestovaní plodín – a poukázať tak na kľúčový fakt, že obchodná činnosť Kauflandu je založená na princípe Aké špecifiká by ste mohli uviesť v otázke spoločenskej zodpovednosti vašej firmy k ekologickému aspektu? dotačných politík v rámci EÚ, musí naša Zeleninárska spoločnosť vynakladá veľké úsilie v oblasti finančných investícií a získavania kvalitných ľudských zdrojov. Tak dokáže zabezpečiť poľnú výrobu plodín a ich špičkové spracovanie. spoločnosť vynakladať veľké úsilie v oblasti finančných investícií a získavania kvalitných ľudských zdrojov. Kombináciou týchto dvoch faktorov dokážeme efektívne zabezpečiť poľnú výrobu jednotlivých plodín a ich ná- etickej a ekologickej zodpovednosti. Dnes vás sledné spracovanie na úrovni zodpovedajúcej zavedieme do Zeleninárskej spoločnosti so najprísnejším požiadavkám na potravinovú sídlom v Kráľovej pri Senci, ktorú v nasledu- bezpečnosť. Od roku 2008 vykonáva naša júcom rozhovore predstaví Jozef Zruban. firma poľnú výrobu podľa požiadaviek GLOBAL GAP. Ide o súbor medzinárodných Na aké produktové portfólio sa špecializuje vaša firma? Naša spoločnosť spolupracuje s Kauflandom od otvorenia centrálneho skladu v Ilave. Súčasťou obchodnej stratégie Kauflandu je ochrana životného prostredia, a to najmä v otázke výberu dodávateľov a efektívneho transportu. Záleží nám na tom, aby sa na naše pulty dostal tovar zodpovedajúci ekologickým normám a pravidlám. Od tej doby dodávame pre Kaufland konzumné zemiaky a cibuľu celoročne, v menšom množ- pravidiel, ktoré minimalizujú riziká vyplývajúce z poľnohospodárskej výroby na životné prostredie. Kritériá na získanie GLOBAL GAP certifikátu sú prísne, na druhej strane zaručujú zákazníkom Kauflandu, že výroba v našej spoločnosti vyhodnocuje environmentálny dopad jednotlivých poľných činností, znižuje a racionalizuje použitie chemických stve mrkvu, petržlen, karfiol a kel. Z láskySlo kS Z lásky k Treb2, Mich4, Hum2, Vra2, Kos2, Pre4, Sab2, Bar2, Lub4, Spis2, Kez2, Pop4, RimS2, Roz2, Luc2, VelK2, BaB2, Brez2, Lev2, LiM2, Ruz2, Zvo2, Ziar2, Mar4, Prie2, Ban2, Part2, Zil2, Cad2, Trec2, NMV2, Pu4, Dub2, Kom2, NoZ2, Seni2, Trn2, Sa2, Nit2, Pies2, Top2, Ga2, DuS2, Sam2, Hlo2, Ser2, Mal4, Sen2, Ba4 / -