AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 8.10. do 14.10. - strana 25- strana 25

obrovský výber! MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! VRÁTANE BATÉRIÍ Detektor plynu  bez f  s čer upozorňuje na hladinu oxidu uhoľnatého pri nedokonalom spaľovaní  odolný elektro-chemický senzor (životnosť 5 r okov)  displej zobrazuje stav batérie a teplo tu  h lasitosť: 85 dB  rozmery: 6,8 x 6,8 x 3,5 cm 1 k us unkcie n ahrávania veným blik ajúcim svetlo m pre o dradenie zlo dejov  mater iál: plast  r ozmery: 70 x 116 cm  n a batér ie: 2 x 1,5 V A A  batér ie sú sú časťou balen ia 1 kus  Detektor dymu  b ezdrôtová in štalácia  h lasitosť: 85 dB  p riemer: 8 cm  signalizácia pri nízkej ú rovni batér ie  n a batér iu: 1 x 9 V  b atéria je sú časťou balen ia 1 kus 5,99 Prídavnýde tektor dymu možnosť pripojiť až 20 h lásičov  h lasitosť: 85 dB  pr iemer: 13,1 cm  signalizácia pri nízkej úrovni batérie 1 kus  11,99 VRÁTANE BATÉRIÍ MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,99 19,99 Napodobnenina bezpečnostnej kamery VRÁTANE BATÉRIÍ Detektor dymu s lítiovou batériou, životnosť: 10 rokov  o ptický sen zor  h lasitosť: 85 dB  p riemer: 8 cm 1 k us  9,99 Napodobnenina bezpečnostnej kamery  realistický vzh ľad  čer vená L ED žiar ovka  materiál: plast  r ozmery: 17 x 21 x 8 cm  n a batér ie: 2 x 1,5 V A A  batér ie sú sú časťou balen ia  vh odná do in teriéru aj ex teriéru 1 kus MIMORIADNA PONUKA Detektor vody  24 -hodinová o chrana  h lasitosť: 95 dB  upozornenie na nízku úroveň batér ie  n a batér iu: 9V 6 L R 61  batéria je súčasťou balenia  pr iemer: 7 cm 1 k us 4,99 DO VYČERPANIA ZÁSOB! 7,99 Univerzálny magnetický držiak  in štalácia detek toru bez vŕ tania  vhodný pre detektory dymu s min . pr iemerom: 8 cm  pr iemer: 7 cm 1 kus 1,99 Senzor pohybu so svetlom  5 x L ED biela ž iarovka  dosah: 5 m  detekčný u hol: h orizontálny 120° a ver tikálny 10 0°  r ozmery: 12,5 x 8,5 x 10 cm  n a batér ie: 3 x AA  batér ie sú sú časťou balen ia 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5,99 Bezpečnostná reťaz na dvere  materiál: oceľ  dĺžka: 34 cm  n ie je n utné vŕ tať do dver í 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4,99 Priezor na dvere  šir okouhlý o bjektív: 200°  vhodný pre hrúbku dverí: 35 - 55 mm  r ozmery: 30 x 1 kus 30 x 42 mm MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 3,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb25, Mich27, Hum25, Vra25, Kos27, Pre27, Spis25, Pop27, RimS25, BaB27, Lev25, Ruz25, Mar27, Prie25, Part25, Zil27, Cad25, Trec25, NMV25, Kom25, NoZ25, Trn27, Sa25, Nit25, Pies25, Top27, Mal27, Sen25, Ba29 / -