AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Zimné radovánky

Platnosť od 14.10. do 25.10.Zimné radovánky - strana 8Zimné radovánky - strana 8

N auneyi e bdtvuť z i ž ZAOÉ OKŽY u tt ĽVV PUÁKašre ei ad17 € žo 40 ! V uiš eil ua co ú y ž p cán k v i p n k au er o u u šti ! Pa L N1. 0 -2. 02 1 lt E 91. 51. 0 5 í p en šc v r ý h á a nk v r ai h e n c z k zí o! KA PO P k kndea o áyáe n u ž jt i e pt k n r o. . t s rs K U O P R Č: OČ DOÚA ÁŽ UK UK ÁŽ PO KA TT ÚO J SA P SŇÁ N Š E VS JO E RV O B TE R H OJ ŠUO ZÝ IT OP EN U K U E N OV A ESO P Š TI UZ V R R RT E ŽĽ OJN T E A D V KŽ O 4 IE K 17 0E ! Se klv výý b -v es r e t én oz v a čkš yp io č vs k ýe rso v-d i b np o éo r r an ds et v o ISS K-W 0 I 21 0 5I _SS -K _ S G_ KW 6 3_ Hr s eb t i &W t ne 4 r 4 - 0_ 10 0 1 2 U. R Pa lt o íd 00 19 .. d3 o1 .0 2 1. 05 1. Se u l dj tn eá sn ait nes r pr ot .k s 1. 8 00. 1 1 5 1 :7 3 P n k n hv e 5‘ P n 20 á s e o a c „ 0S at .“ i 6 b vn, 6% o etr eat n S e. 0% al a 3 pl se 4% l sa. t č y , r Vľ 3- 8 6 5 0 6 e 13 [ 2 0 2] . - 0% 3 n i so 49 amet 6,9 49 49 , Bžc á b v ee k o u „ x V S“ As3 L i Ui e.P e u n a a k, n x r dš é ľ hé s i o p u e á tek. dr ž n s l a i M d p dá k E A e z or ž a V. i Vľ 31 [ 6 1 7] e -3 3 2 7 7 . OUA PNK n i so 9 9 amet 5 9 , V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K 29 49 , - 8% 5 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K D sa ám k Z n o u „i oI im á b v S cxI l “ N pem kv zro,hev er o aý vš k riá j Omi H a p d v a p nv n et o š k e oá í , m d p dák Tcl e ez orž a e ht i i, po šmkv p dák Omi G p rt yoá orž a n r . i -i P n k: e 4 – 7 3 8 2 3 á s a V . 0 4 [ 2 0 2] ľ D s a V . 64 [ 2 0 5] ám k: e 3- 1 3 7 4 2 ľ n i so 9 9 amet 9 9 , P nk ása 69 99 , OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A K Z Í K JK Á A NC E Z . S OT R P Ru i t ň a a ú om N E Sa s f n šk I T “ i i l n a pč a i o K kin „ á s mt n! b ď ž y no oa ý a u v difrmv P n kj p t á d 4 0d 2 1 21 a b d vpe a a áo o uae l n o 1 1 o 5 0 05 l o o yrd n zs b a .. .. e i . N vek ail s dsu n vkž e pe anI T R P R i šty r ke ú ot p é ad r d i N E S O T e t j j . Frb é d e e a mž li Z cyy z k ué t čnrč e ae n ot n s ôu š a hb vn nt vl i eu . i íť . i a ím Ue e é am so ey ú d o áae v ýocv eáän d prč n vd n n i t c n s o d dvt o vrbo nzvz e o oue é e ľ/ pe a é eyZ v v arn v ec náh ú akúl n n d . rd n c n ľ y y de é pretc s zor h é a o j . a j e l W 05 SS _ B1 Ot5 a i 1_ - K F _4 k1_ o 2 I - 0% 3 At ánlt k kuly eá n s a nt t: at h u e u i i itr pr s nes ot k . B nk Bsia E R P S,N Tokc 2Ba saa AI N h pi gPr,v n k c sa 6rt lv A pr S o p gC ne E se oa 8rt lv O C n a Mtdv 6rt lv Br M lac a s á y r : U O A C a rsáh 5rt lv tc i : VO S o pn ak a s á et 1Ba saa u ak h p n etr i t nv 1Ba saa C et l eo oa Ba saa oy aČ da I i : i , n i i : r, i : l : u S b d 39/ C on K bn Aj lb d 1/ D n s á te a O F ML C N E,G atk csa 881H e n: Še n oa l2Kš e O O T M,M dvk csa 2e c: O C yPr, ue k r d l l oy 034 Dlý u : l S oy 3G u a k S d: C A IY E T R a n á e 18/9um n é t á kv u 4o c: C P A o asá e 3Lv e C i ak Tr cý a . o í e o j r l s t fi . i I l t i t 1 L tvk M uá K e n pl 4 5/0or d S t k c sa 0 2o as áB sr a O F i C nePeo G nr a vb d 2 P e da N ben 7ARž br k u Zrvc 55S šk Nv Vs 3i osý i lš am n é oe 5 61P pa: v s á et 5 7P v ž k yt c: C amy etrršv e eá So o u Ar v z: árž á / uom eo: l aeúa 01p s á oá e p k : i i l : l ii . i : O M drsTpľay u PJem cé o 878Ži a O D B Ň Vskšo kv 2 ln: O M a en .A H n u / C a aa o o n l .i n kh 48/1ln: C U E , yook áo 5Ži a C i g ám . l k 7B č : . l i i l i r , i