AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 15.10. do 21.10. - strana 20- strana 20

Skvelá zábava rokov na Slovensku! Lopta sr ukoväťou materiál: plast 1 kus  33% LACNEJŠIE! 3,99 pôvodne 5,99 Hudobné zariadenie od 6 mesiacov s 5 melódiami a 9 zvieracími zvukmi  na batérie: 2 x AA  batérie sú súčasťou balenia  rozmery: 13,5 x 3,5 x 17 cm 1 kus   Súprava po níkov  r ôzne dr uhy obsahuje: 3 po níky a pr íslušenstvo 1 ba lenie  Domček pr e báb iky 25% LACNEJŠIE! 5,99 pôvodne 7,99  s do plnkami plast  rozmery: 50 x 42 x 41 cm 1 k us  mater iál: 22% LACNEJŠIE! 30% LACNEJŠIE! 16,99 6,99 pôvodne 21,99 pôvodne 9,99 Stanpr ede ti s loptičkami a 4 otvormi  rozmery: 75 x 75 x 90 cm 1 balenie  Hracia bábika 4r ôzne m elódie  výšk a: 2 4 cm  n a batér ie: 3 x batér A G13 ie súsú časťoubalen ia 1 k us 23% LACNEJŠIE! 12,99 pôvodne 16,99 Bábika  so šten iatkom a doplnkami  r ôzne d ruhy  výšk a: 30 cm 1 k us 23% LACNEJŠIE! 30% LACNEJŠIE! 9,99 13,99 pôvodne 12,99 pôvodne 19,99 Detská kuchynka s umývadlom, sporákom a príslušenstvom na varenie  rozmery: 42 x 27,5 x 60 cm 1 balenie  Pes  mater iál: plyš  dĺžk a: 4 4 cm 1 k us 27% LACNEJŠIE! 7,99 pôvodne 10,99 Detský vys ávač  dĺžk a: 2 3 cm na batér ie: 2 x AA 1,5 V  batér ie sú súčasťou balenia 1 kus  20% LACNEJŠIE! 25% LACNEJŠIE! 7,99 11,99 pôvodne 9,99 pôvodne 15,99 Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb20, Mich20, Hum20, Vra20, Kos22, Pre20, Sab20, Bar20, Lub20, Spis20, Kez20, Pop20, RimS20, Roz20, Luc20, BaB22, Brez20, Lev20, LiM20, Ruz20, Zvo20, Ziar20, Mar20, Prie20, Ban20, Part20, Zil22, Cad20, Trec20, NMV20, Pu20, Dub20, Kom20, NoZ20, Seni20, Trn22, Sa20, Nit20, Top22, Ga20, DuS20, Hlo20, Ser20, Mal20, Sen20, Ba24 / -