AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 15.10. do 21.10. - strana 21- strana 21

s obľúbenými hračkami! Kamión  mater iál: plast cm  vr átane 10 autíčok 1 ba lenie  dĺžk a: 4 8 23% LACNEJŠIE! 12,99 pôvodne 16,99 RC A uto Detský pracovnýs tôl sn áradím 1 ba lenie 13,99 pôvodne 17,99 s príslušenstvom  vhodný pre deti od 3 rokov 1 balenie  7,99 pôvodne 9,99 17 dielov v balení Auto  n a diaľ kové 22% LACNEJŠIE! ovládanie  F errari a lebo Audi  mater iál: plast  n a batér ie: 2 x AA batér ie sú súčasťou balenia 1 k us 20% LACNEJŠIE! Transportér na diaľkové ovládanie dĺžka: 19 cm  na batérie: TX - 1 X 9 V 6 R 61, RX - 3 x 1,5 V R6  batérie sú súčasťou balenia 1 kus  35% LACNEJŠIE! 12,99 pôvodne 19,99  26% LACNEJŠIE! 21,99 pôvodne 29,99 Garáž s doplnkami materiál: plast 1 balenie   Vlaková s úprava 20% LACNEJŠIE!  mater iál: plast r ozmery: 135,5 x 57,5 cm  n a batér iu: 1 x A A  batér ia je sú časťou balen ia 1 ba lenie 20 dielov v balení 30% LACNEJŠIE! 7,99 pôvodne 9,99 70 dielov v balení 13,99 pôvodne 19,99 Pretekárska dr áha  s 2 au tíčkami  dĺžk a dr áhy: 3,52 m  r ozmery: 144 x 100 cm C batér ie súsú časťoubalen ia 1 ba lenie  batér ie: 3 x Vlaková s úprava s príslušenstvom materiál: plast  s osvetlením a zvukom  na batérie: 4 x AA  batérie sú súčasťou balenia 1 balenie  26% LACNEJŠIE! 21,99 pôvodne 29,99  25% LACNEJŠIE! 20 dielov v balení 25,99 pôvodne 34,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb21, Mich21, Hum21, Vra21, Kos23, Pre21, Sab21, Bar21, Lub21, Spis21, Kez21, Pop21, RimS21, Roz21, Luc21, BaB23, Brez21, Lev21, LiM21, Ruz21, Zvo21, Ziar21, Mar21, Prie21, Ban21, Part21, Zil23, Cad21, Trec21, NMV21, Pu21, Dub21, Kom21, NoZ21, Seni21, Trn23, Sa21, Nit21, Top23, Ga21, DuS21, Hlo21, Ser21, Mal21, Sen21, Ba25 / -