AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 29.10. do 4.11. - strana 2- strana 2

Kaufland v prospech Neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie je aj ochrana životného prostredia, a to najmä v otázke výberu dodávateľov á, Ing. Katarína Asztalosov spolumajiteľka ZELSTAR s.r.o. a efektívnych transportných ciest. Záleží nám na tom, aby sa na pulty našich obchodných domov dostal tovar zodpovedajúci prísnym ekologickým normám a pravidlám. Tieto parametre sa pravdaže viažu aj na partnerov, s ktorými kooperujeme v rámci dodávok Na ochranu rastlín proti škodcom ovocia a zeleniny. Postupne vám chceme nepoužívame chemické prostriedky, predstaviť vybrané slovenské firmy – ich produktové portfólio, moderné a ekologické aspekty pri pestovaní plodín – a poukázať tak na kľúčový fakt, že obchodná činnosť Kauflandu je založená na princípe etickej a ekologickej zodpovednosti. Dnes vás zavedieme do spoločnosti ZELSTAR s.r.o., so sídlom v obci Zemné (okres Nové Zámky), ktorú v nasledujúcom rozhovore predstaví jej spolumajiteľka, Ing. Katarína Asztalosová. Aké špecifická by ste mohli uviesť v otázke spoločenskej zodpovednosti vašej firmy k ekologickému aspektu? „Na ochranu rastlín proti škodcom nepoužívame chemické prostriedky, aplikujeme a uprednostňujeme vyložene biologickú ochranu. “ aplikujeme a uprednostňujeme vyložene biologickú ochranu. Vyprodukovaný odpad selektujeme a odnášame do zberného dvora, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti sídla našej firmy. Biologický odpad kompostujeme vo vlastnej réžii. Dbáme na to, aby materiály potrebné na pestovanie uhoriek boli šetrné Na aké produktové portfólio sa špecializuje vaša firma? Našou prioritou a špecializáciou je pestovanie uhoriek šalátových (hadovky) vo fóliovníkovom monobloku, ktorý je svojou modernosťou jedinečný v Slovenskej k životnému prostrediu. Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? republike. Ako rodinná firma zamestnávame 11 ľudí na plný pracovný úväzok a v sezóne Pestovanie uhoriek vykonávame hydropónne okolo 3 spolupracovníkov na dohodu. pomocou špičkovej technológie, čím je Kontrolovaná a značková kvalita, výhodné ceny, špičkový zákaznícky servis – aj takto by sa v skratke dali opísať priority spoločnosti Kaufland. Z láskySlo kS Z lásky k Treb2, Mich2, Hum2, Vra2, Pre2, Sab2, Bar2, Lub2, Spis2, Kez2, Pop2, RimS2, Roz2, Luc2, VelK2, BaB2, Brez2, Lev2, LiM2, Ruz2, Zvo2, Ziar2, Mar2, Prie2, Ban2, Part2, Zil2, Cad2, Trec2, NMV2, Pu2, Dub2, Kom2, NoZ2, Seni2, Trn2, Sa2, Nit2, Pies6, Top2, Ga2, DuS2, Sam2, Hlo2, Ser2, Mal2, Sen2, Ba2 / -