AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 29.10. do 4.11. - strana 3- strana 3

spoločnosti a prírody! prostredie, nevylučuje žiadne emisie do ovzdušia a vo veľkej miere prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Druhým vykurovacím zdrojom je plynový kotol, ktorý využívame iba pri extrémne studenom počasí. Vzniknuté emisie však nie sú vylučované do ovzdušia. Pomocou špeciálneho CO2 zariadenia ich používame na hnojenie rastlín, čím sa zvyšuje ich produktívnosť. Súčasťou našej výbavy je aj moderný baliaci automat a etiketovacie Uhorky sú pestované hydropónne pomocou špičkovej technológie, čím je zabezpečená ich kvalitná a celoročná produkcia. zariadenie označujúce zabalené uhorky naším logom. Touto technológiou dodržiavame najvyššiu možnú mieru hygienických predpokladov nielen pri manipulácii, ale aj preprave Pri balení uhoriek sú rešpektované najvyššie hygienické štandardy. Používa sa baliaci materiál (LDPE fólia), ktorý zvyšuje skladovateľnosť produktov, predlžuje ich čerstvosť a kvalitu. zabezpečená kvalitná a celoročná produkcia produktov. Ich zreteľne identifikovateľná uhoriek. Plodiny sú pestované v hygienicky pridaná hodnota spočíva v tom, že zákazník najčistejších podmienkach, ktoré môžu byť vníma naše uhorky ako profesionálne štandardne využívané pri pestovaní. Všetky zabalené, hygienické a kvalitné. Použitý úkony – zavlažovanie, vetranie, vykurovanie baliaci materiál – LDPE fólia – zvyšuje – riadi počítačový program. Špeciálne skladovateľnosť produktov, predlžuje zariadenie zabezpečuje aktívnu ochranu parametre indikujúce ich čerstvosť a kvali- koreňového systému rastlín. Disponujeme tatívnu kondíciu. Na uskladnenie uhoriek Spoluprácu s Kauflandom hodnotíme komplexne vybudovaným vykurovacím používame priestory vybavené chladiaren- veľmi pozitívne. Postavená je na vysokej systémom z dvoch zdrojov. Prostredníctvom ským zariadením (chladenie vzduchom). profesionálnej úrovni, serióznosti, prvého využívame obnoviteľnú energiu Tovar rozvážame vlastným chladiarenským ako aj pravidelných návštevách pomocou geotermálneho vrtu. Z hĺbky nákladným autom. Vďaka tomu vieme byť či obhliadkach. Ako obchodní partneri 1500 metrov získavame vodu zohriatu pri dodávkach pružní a zákazníci majú sa navzájom rešpektujeme. na 63 °C. Geotermálny vrt navyše šetrí životné vždy zabezpečené čerstvé uhorky. Ako hodnotíte vašu spoluprácu so spoločnosťou Kaufland? .: Spoločnosť ZELSTAR s.r.o odernom látové, ktoré pestuje v m ecializuje sa na uhorky ša • Šp . fóliovníkovom monobloku likuje výlučne biologické u rastlín proti škodcom ap • Na ochran prostriedky. žovanie, ramom, ktorý riadi zavla sponuje počítačovým prog • Di iovníka. om vetranie a vykurovanie fól rojmi – geotermálnym vrt nie zabezpečuje dvoma zd • Vykurova a plynovým kotlom. iestory tomat a uskladňovacie pr užíva moderný baliaci au • Po zariadením. vybavené chladiarenským Pre Kaufland dodáva: iek šalátových, ktoré • vyše 2 000 000 ks uhor k Slovensku. pestuje na ploche 2 ha. Treb3, Mich3, Hum3, Vra3, Pre3, Sab3, Bar3, Lub3, Spis3, Kez3, Pop3, RimS3, Roz3, Luc3, VelK3, BaB3, Brez3, Lev3, LiM3, Ruz3, Zvo3, Ziar3, Mar3, Prie3, Ban3, Part3, Zil3, Cad3, Trec3, NMV3, Pu3, Dub3, Kom3, NoZ3, Seni3, Trn3, Sa3, Nit3, Pies7, Top3, Ga3, DuS3, Sam3, Hlo3, Ser3, Mal3, Sen3, Ba3 / -