AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 5.11. do 11.11. - strana 2- strana 2

Kaufland v prospech Neoddeliteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie je aj ochrana životného prostredia, a to najmä v otázke výberu dodávateľov a efektívnych transportných ciest. Záleží nám na tom, aby sa na pulty našich obchodných domov dostal tovar zodpovedajúci prísnym ekologickým normám a pravidlám. Tieto parametre sa pravdaže viažu aj na partnerov, s ktorými kooperujeme v rámci dodávok ovocia a zeleniny. Postupne vám chceme predstaviť vybrané slovenské firmy – ich produktové portfólio, moderné a ekologické aspekty pri pestovaní plodín – a poukázať tak na kľúčový fakt, že obchodná činnosť Kauflandu je založená na princípe etickej a ekologickej zodpovednosti. Dnes vás zavedieme do spoločnosti ADKON s.r.o., so sídlom v Jahodnej (okres Dunajská Streda), ktorú v nasledujúcom rozhovore predstaví Adrián Nagy. Adrián Nagy, ADKON s.r.o. priaznivých klimatických podmienok. Väčšinou máme dva termíny zberu karfiolu: máj – júl (jarný, letný) a september – október (jesenný). V roku 2014 sme Kaufland zásobili 31 000 ks karfiolu. Na aké produktové portfólio sa špecializuje vaša firma? Medzi naše hlavné plodiny patrí kukurica cukrová a karfiol, doplnkovým sortimentom je kapusta. Kukuricu zbierame spravidla od júla do októbra. Odstupňovaným výsevom sa snažíme zabezpečiť jej optimálnu mliečnu zrelosť počas celej sezóny. V roku 2014 sme na dvanásťkrát zasiali až osem odrôd kukurice s odlišnou vegetačnou dobou tak, aby sme pokryli celú sezónu. Do Kauflandu sme minulý rok dodali 270 000 ks kukurice. Zber karfiolu sa snažíme načasovať pred, ako aj po kukurici. Závisí to samozrejme od Aké špecifická by ste mohli uviesť v otázke spoločenskej zodpovednosti vašej firmy k ekologickému aspektu? Čím sa vaša firma odlišuje od ostatných, najmä čo sa týka moderných postupov pri pestovaní, spracovávaní, či skladovaní plodín? V ostatných rokoch sa snažíme používať aj prípravky, ktoré spĺňajú normy ekologického pestovania. Prvú kukuricu zasiatu v sezóne zakrývame, aby sme dosiahli skoršiu úrodu, čo je bežný postup v pestovaní zeleniny. Pokiaľ ide o zber kukurice, vykonáva sa prevaž- Z láskySlo kS Z lásky k Treb2, Mich2, Hum2, Vra2, Pre2, Sab2, Bar2, Lub2, Spis2, Kez2, Pop2, RimS2, Roz2, Luc2, VelK4, BaB2, Brez2, Lev2, LiM2, Ruz2, Zvo2, Ziar2, Mar2, Prie2, Ban2, Part2, Zil2, Cad2, Trec2, NMV2, Pu2, Dub4, Kom2, NoZ4, Seni2, Trn2, Sa2, Nit2, Pies4, Top2, Ga2, DuS2, Sam2, Hlo2, Ser2, Mal2, Sen2, Ba2 / -