AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 12.11. do 18.11. - strana 2- strana 2

Záleží nám na daroch Slovenská kapusta – prírodné liečivo z našich polí História kapusty v skratke Medzi Moravou a Západnými Karpatmi sa Ich spoločným znakom je nezameniteľná rozprestierajú poľnohospodárske plochy, chuť, pod ktorú je podpísaný vysoký podiel z ktorých počas jesenných mesiacov vystu- horčičných olejov v tejto zelenine. Už pôvodné puje do ovzdušia charakteristická aróma. divé formy kapusty boli bohaté na spomínané Polia celého Záhoria sú totiž posiate sýtozele- oleje a pestovali sa predovšetkým na pobre- nými hlávkami kapusty. Západné Slovensko patrí medzi najdôležitejších pestovateľov tejto zeleniny. Dlhú tradíciu tu má aj jej spracovanie na obľúbenú kyslú kapustu. Kapusta sa dnes pestuje v rôznych odrodách. O tom, že kapusta patrí medzi našu najžiadanejšiu zeleninu, svedčí fakt, že v rebríčku obľúbenosti zastáva druhé miesto – hneď za paradajkami. žiach Európy, najmä v okolí Stredozemného mora. Zdravotný prínos kapusty vyzdvihoval Aristoteles i Hippokrates, Rimania ju považovali za blahodarný zdroj vitality. Napokon sa pestovanie kapusty udomácnilo v stredoeu- Najtypickejším vyvrcholením kapustovej rópskom priestore, kde slúžila ako dôležitá sezóny sú početné októbrové slávnosti, ktoré zásobáreň vitamínov. A hoci vtedajšie gene- každoročne prilákajú mnohých návštevníkov rácie nepoznali moderné spôsoby konzervo- z blízkeho i širokého okolia. Mestečká vania, dokázali kapustu uskladniť tak, aby i dedinky na Záhorí prezentujú s patričnou vydržala počas celej zimy. Jednoduchým hrdosťou tradičnú výrobu preslávenej lokál- kvasným procesom premenili hlávky na nej špeciality, ako aj kulinársku pestrosť zdravú kyslú kapustu. rozličných jedál z tejto zdravej zeleniny. Hoci sa kapusta pestuje na celom území Záhoria, optimálne podmienky vykazuje predovšetkým Stupava a Šaštín, kde je úroda prírodného liečiva každý rok znamenitá. Aby boli kapustové hlávky veľ ké a kvalitné, vyžadujú dostatočnú starostlivosť, zeminu bohatú na výživné látky a pravidelný prísun vlahy. Z láskySlo kS Z lásky k Treb2, Mich2, Hum2, Vra2, Kos2, Pre2, Sab2, Bar2, Lub2, Spis2, Kez2, Pop2, RimS2, Roz2, Luc2, VelK2, BaB2, Brez2, Lev2, LiM2, Ruz2, Zvo2, Ziar2, Mar2, Prie2, Ban2, Part2, Zil2, Cad2, Trec2, NMV2, Pu2, Dub2, Kom2, NoZ4, Seni2, Trn2, Sa2, Nit2, Pies2, Top2, Ga2, DuS2, Sam2, Hlo2, Ser2, Mal2, Sen2, Ba2 / -