AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 12.11. do 18.11. - strana 25- strana 25

15 rokov na Slovensku! 150x 150x 150x 150x 150x 150x 15x x 15x 15 ilustračné foto ilustračné foto 5x 115x 15x 15xx 15 x 15 15x x 15 x 15 e Zotrit ite ! Zotrjte hra a v y hrajte ! Zotri a vy te a vyhrajte! ádza na ch žr eb u eb om po li sa žr kde ac om ká žte na hr domu, za , pr eu hád né ho Ak sa tá vý hr a“ poli žreb u nac za na ád ži hrac om chod sa nachžreb om Akka m na áciách obpreu kážte sa „O sa or ý itá form výhr a“, d, kt u, kde na amž výhr u.h poli hodnéh Ak „OkIn hracomKó odoš lite o dom sa nate ciác obc žrebu nachádza na o na dr ží rmá li žr ebu, sa nachádza ob Info po „Okamžitá výhra“, Kód, ktor ýéhsa ťa žn u. preukážte žrebom obdržíte výhr tvom sú hr acom íc obchodného na Informáciáchžrebu, odošlite e stránk dn domu, kde poli a na hrac výhru. pr os tre obdržíteom formulár súťa žnéhov ok o Kód, /1 sa ne níct vom ktorý 5r nachádza na prospoli on tred an sk ce . hracom -li žrebu, d. na stránkeny ulár aí o skve .kau fl odošlitelé on-line form w w w eb súťažného prostredníc tvom ovan 15rokov e v žr and .sk/ www.kau fl on-line a st formulára na o skvelé ceny. í stránke a ste v žrebovan www.kaufl and.sk/15rokov a ste v žrebovaní o skvelé ceny. o čné fot ilustra 1 5x 150x Poukážka Poukážka € 50 ,- Poukážka Poukážka 150x € 1 ,00 1 5x 1 5x mi! ú zná ia s ercov Výh 1 5x Kompletný zoznam výhercov nájdete na: www.kaufland.sk/vyhercovia Srdečne blahoželáme! Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb25, Mich25, Hum25, Vra25, Kos29, Pre25, Sab23, Bar23, Lub23, Spis25, Kez23, Pop25, RimS25, Roz23, Luc23, VelK23, BaB27, Brez23, Lev25, LiM23, Ruz25, Zvo23, Ziar23, Mar25, Prie25, Ban23, Part25, Zil27, Cad25, Trec25, NMV25, Pu23, Dub23, Kom25, NoZ27, Seni23, Trn27, Sa25, Nit25, Pies25, Top27, Ga23, DuS23, Sam21, Hlo23, Ser23, Mal25, Sen25, Ba27 / -