AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 19.11. do 25.11. - strana 23- strana 23

Viac ako 31 ton potravín pre rodiny v núdzi! Slovenský Červený kríž a spoločnosť Kaufland spojili svoje sily a zorganizovali už po druhýkrát celoslovenský charitatívny projekt Pomáhame potravinami. Za jeden deň sa v 57 obchodných domoch Kaufland vyzbieralo cez 21 ton potravín, pričom súcit s ľuďmi v núdzi prejavilo 11 401 darcov. Pomocnú ruku podalo 602 dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža, ako aj spoločnosť Kaufland, ktorá prispela do zbierky ďalšími 10 tonami potravín. Celkový výťažok bol prerozdelený medzi 2 786 rodín a jednotlivcov po celom Slovensku. Veľké zadosťučinenie Celoslovenská charitatívna zbierka Pomáhame potravinami sa už druhý rok konala koncom októbra v predajniach Kaufland, kde počas jedného dňa mohli zákazníci nakúpiť potraviny a odovzdať ich dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža (SČK). Prispeli tak na potravinové balíky pre mnohopočetné rodiny, sociálne slabších, seniorov či iných ľudí, ktorí sa, často nie vlastným pričinením, ocitli v sociálnej núdzi. „Mysleli sme si, že 26 ton potravín, ktoré sme darovali v minulom ročníku, je množstvo, ktoré tak ľahko neprekonáme. Preto nás milo prekvapilo a potešilo, že ľudí, ktorí sa chcú zapájať do pomoci iným, tento rok pribudlo. Slová vďaky od prijímateľov našej pomoci sú pre nás veľkým zadosťučinením. Ďakujeme všetkým, ktorí sa k nám pridali a prispeli na dobrú vec,“ zhodnotil druhý ročník zbierky hovorca Kauflandu Martin Gärtner. Dlhoročná tradícia Slovenský Červený kríž má v organizovaní charitatívnych potravinových zbierok dlhoročnú tradíciu. Korene siahajú do začiatku dvadsiateho storočia, keď SČK zriaďoval vývarovne polievok, či zabezpečoval distribúciu potravín do chudobnejších regiónov. Tento rok územné spolky SČK z celého Slovenska rozdali potravinové balíky až 2 786 príjemcom pomoci. Boli medzi nimi dôchodcovia, ale aj osamelé matky, či rodiny s postihnutými deťmi. „Vďaka našim dobrovoľníkom, ktorí pracujú pre územné a miestne spolky, môžeme sprostredkovať pomoc veľmi adresne a cielene. Poznáme ľudí, ktorí takúto pomoc potrebujú. Šíriť posolstvo solidarity od celkom anonymných darcov dáva našej práci zmysel,“ povedala Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka SČK. Medzi tohtoročné na jkupovanejšie Potravinový balík poputoval aj mamičke do Tlmáč, potraviny patrili: ktorá s 10-ročnou Sárou žije sama. • múka (4,4 t) • cukor (3,3 t) Prekvapenie a poďakovanie • cestoviny (3,2 t) Na návšteve rodiny s dvomi už dospelými ležiacimi dievčatami • mlieko (2 759 litrov) v Topoľčanoch privítal pracovníkov SČK ich viac ako 60-ročný otec, ktorý sa o dcéry stará spolu s manželkou už viac ako 35 rokov. Z jedného potravino„Nikto si na nás nespomenie, zase len Červený kríž. Ďakujeme,“ vého balíka je možné poznamenal so slzami v očiach. pripraviť niekoľko Rozvedená matka 10-ročnej dcéry postihnutej Downovým syndróáhame plnohodnotných Pom mom z Tlmáč pomoc takisto ocenila. „Všetky finančné prostriedky, potrav vrátane príspevkov, ktoré pre dcéru dostávam, minieme na bývanie, inamiteplých jedál. stravu, asistentku a benzín. Dcéru denne vozím do školy vzdialenej niekoľko kilometrov. Ušetrené peniaze na zimné čižmy som dala dcérke na to, čo potrebovala. Veľmi mi záleží na tom, aby bola spokojná. Ďakujeme preto veľmi pekne všetkým dobrým ľuďom, ktorí nám pomohli a pomáhajú a aj vo svojich ťažkostiach dokážu otvoriť svoje srdce aj pre iných,“ povedala pani Stanislava. Pomáhame potravinami Treb23, Mich23, Hum23, Vra23, Kos27, Pre23, Sab27, Bar27, Lub27, Spis23, Kez27, Pop23, RimS23, Roz27, Luc27, VelK27, BaB25, Brez27, Lev23, LiM27, Ruz23, Zvo27, Ziar27, Mar23, Prie23, Ban27, Part23, Zil25, Cad23, Trec23, NMV23, Pu27, Dub23, Kom23, NoZ25, Seni27, Trn25, Sa23, Nit23, Pies23, Top25, Ga27, DuS27, Sam25, Hlo27, Ser27, Mal23, Sen23, Ba25 / -