AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 26.11. do 2.12. - strana 20- strana 20

Užitočné tipy MIMORIADNA PONUKA Ručná píla 4v1 DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5,99  4 r ôzne če pele n a r ezanie  možnosť nastavenia rôznych uhlovr ezu:45°- 90°- 135°- 180°  dĺžk a listu : 300 mm 1 balenie MIMORIADNA PONUKA Posuvné digitálne meradlo  dig itálny displej  mer anie dĺžk y: 15 cm  n a batér iu: 1 x 1,5 V L R44 D  batér ia je sú časťou balen ia DO VYČERPANIA ZÁSOB! 9,99 C 1 kus Lopata na s neh  m ateriál: plast  h liníkový o kraj d revenár ukoväť,dĺžk  r ozmery: 48 x 37 cm Lopata na s neh a:105cm 1 kus  mater iál: h liník dr evenár ukoväť,dĺžk  r ozmery: 32 x 49 cm Lopata na sneh 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4,99 oceľová rukoväť, dĺžka: 120 cm  r ozmery: 42 x 78 cm 1 k us  a:135cm 9,99 MIMORIADNA PONUKA MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! Silikónová pištoľ 14,99 4,99 vysoko k valitná pišto ľ pre bežn é zásobníky: 300 - 310 ml  vr átane 2 plasto vých n adstavcov 1 balenie  Mechanická lupa materiál: plast, o ceľ, sk lo  pr iemer: 65 mm 1 k us  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,99 Magnetické misky ideáln epr esk ladovaniesk rutiek  mater iál: n ehrdzavejúca o ceľ  po gumovaná spo dná časť  obsahuje: MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,49 2 magnetické misky, priemer: 10,8 cm alebo 1 magnetickú misku, rozmery: 14 x 24 c m 1 balenie Digitálny uhlomer  s L CD displejo m  mater iál: o ceľ, plast  r ozsah: 0° - 360°  dĺžk a: 40 cm  n a batér ie: 1 x 3V C R2032 D  batér ia je sú časťou balen ia 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! C 7,99 Lak  lesklý  aerosol  transparentný lak, farebný lak, ochranný lak n a k ov alebo lak n a vyh rievacie telesá  vyu žitie: ex teriér, in teriér  o bjem: 400 m l 1 kus Súprava štetcov  plasto vé r ukoväte  veľ .: 25, 38 a 50 mm 1 ba lenie MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 2,49 (= 1 l 6,23) alení 3 kusy v b MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 1,49 Drôt s rukoväťou  ideáln y n a čisten ie tr ubiek  mater iál: o ceľ, plast  pr iemer: 6 mm  dĺžk a: 3 m 1 kus Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb20, Mich20, Hum20, Vra20, Kos22, Pre20, Spis20, Pop20, RimS20, BaB22, Lev20, Ruz20, Mar20, Prie20, Part20, Zil22, Cad20, Trec20, NMV20, Kom20, NoZ20, Trn22, Sa20, Nit20, Pies20, Top22, Mal20, Sen20, Ba22 / - MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 1,99