AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 9.12. do 16.12. - strana 36- strana 36

RENOVÁCIA VANÍ priamo u zákazníka STARÁ VAŇA AKO NOVÁ 0911869735 Nevidia vás? U Nás vás bUdú aj počUť! vďaka reklamným spotom v našich predajniach. m spotom v Našich predajNiach. Tento text si spolu s Vami môže prečítať aj ďalších vyše 1,5 milióna domácností. Neváhajte a vyberte si svojich zákazníkov! Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 15 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Hum36 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.