AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 6.1. do 31.1. - strana 1- strana 1

P n k j pan o 6 . 0 6 o u a e lt á d . 2 1 1 a d vpe ai zs b ž o yr d n áo. a S L! AE % % V P E A! Ý R DJ % % R DJ P E A! AE Ý S L!V J P E A! ÝRD ! A EV J S L! A ÝRD VPE J S L! A! A E ÝRD VPE 1 . 21 6. 06 %žd 0 uo ľv a 7 Za y ž % 9 9 , 9 2 et 1 iso a nm 9 9 , 9 8 % UA NK O O T PP P nk z n o u á s aim á b v „ oms L a“ Zro: rv kž vš k paá oa . O n aen t pálž a dímtľ á el vok , p dák o on včcl d. orž a dl á o ha u i V . 04 [ 2 0 8] e 4- 7 3 8 0 0 ľ 9 9 , 9 e i t9 m so a n 9 9 9 9 , 29 eo6 ai t n ms 9 9 , % 19 9 , 97 2 -0% Bž y v z ne At e G G pS SPol ek +i ai „ c v 8 2 r / N rf “ a i i i Uiezl a orhv vs asú a a omc aG pe epčý n rán pvc oá rt , t pc p ôk 2 r bz e n v v i orzľ h é ar D not it goa éiz n . d án da a kj do e sl e nerv n v ai I el e , i, a e pe a ao n o Dž y 1 02 5 ,l n ne 5- 74 r zč tčí v ĺ k 7- 0 cm e ei: 24- 9 i k. : č [ 1 0 5] 0 7 3 4 0 7 0 0[ 1 0 5] % Z z oéyeA o nan v z ne Pr u 1 C/ e um 1“ j dv lž l ut +i ai „ usi 1 aXl 1 0 a lm i a t i Uiezl e avn oéye r m r e orčý h zčn ú c lž rvV o n n rán cr gv lž pe i n p ko lc a a a c hy ao h d é v i e i íji i . n urv n z z ok.K pz n mtr l v ietr otvsueý ab n , a pae új dv u om o tý ae á dot vd s ytž n kr ó om a i i jj i C P o š uc ,H e h oó an ši k v z n Xlum 1 ú pr n hmt ot A k nt k a tc nl g a p e i ai e : 5% s oa a on s. r i i č, a e i i Š k lž:1 57- 0 R du: 1 ( 7cm[ 1 1 1] 0 1 3 3 í ay e 2- 01 5 ái s 4m 1 0 ) 0 2 2 3[ 3 0 7] r UA NK O O T PP %OÝHLŽ PRe Í C Y OT ! KV NČ ZA pnk á e vNES u ouu n d e ITR jt jr aii N šš