AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták :

Platnosť od 6.1. do 31.1. - strana 2- strana 2

itrprs neso.k t LŽ PE YE R C Ú OI U E R DN! L T OA VJ RDS A OŤ Ndeávvck8 l ak h áe n o aa 0 y r ý jt s i o 0ž s c i ses cnst NSv s: tdk have al e k ri á e. o n u NŠ AE LŽ Y E Vzv n yd h ii sn lp e i a eš j i le y. ž N SL-K LZ A P RI AE A F DS E Á V R ON DI SE V Á B A E DY T Pl á tj og á e o nmve ri l š i o inn šo oérda ae p tvp sv t r e zi nrk06 hj 3rd n ao 21 a ro xo ný a i pb vRksu oy aúk t •A N JS Á • T B K PE O Š R SÉ LS • O N S O OE H R Ý M K VC • T R S O OE SA Ý M K VC • UO BR K RŽ ME O • xTT A S Á O NC 2 AR N K L MI A Vcfn nr o s i ioatsr k a n iept . Pt s úž lnť ťe ao sa o6. 1 d6. 1 d 10 o 20 .2 6 .2 6 0 S L! 2% ! AE AE AE S L!S L AE 5 S L! S L! ! AE AE AE S L!S L L! A E A E S L! L! A E S A E S L! L! A E S A E S L! L! A E S 5 A E S L! ES L! 5 4% or u s k i A SL A u b s Et q a ae l e i 33 .. F nč ér k u kn t č o i „ vr dy Eey a“ V d a e u dl ávtv n p e u n o e vt o on aoa á r d š á r , , i . O n aen k p c asa oaen dímtľ á a u ň ť hvtľ é , r kv ve k n s ps o u ae u áy rc o a k a a kl r , i i . 1 0% o etr 0 pl se y . V . 65 [ 5 0 6] e 4- 6 8 2 2 9 ľ P nk ása F nč é o a c u kn n h v e i „ vr dy Eey a“ D sa ám k 1 0% Mrn. ý on 0 e o Vbr á i trmr glc a omo. e oe uá a k fr i t P n k V .SX L á se e - X : ľ [4 0 1] 7 5 24 D s e V .X- L ám k: e SX ľ [4 0 1] 7 4 26 Z n b na im á u d „ wnPl o Nro/ Ti us n o n i t Sfn N sa a e es“ i n i so 9 9 amet 6 9 , 39 99 , N pem kv vtu dl á er o aá e o on , r a r dš á p e un i , 1 0 % o etr 0 pl se y , l pč n h, rc o a a s e uve k n M 3 r háa/ a P pervč o u ae k p c a kl r a u ň i , . P n k: e 4 - 8 á s a Vľ 85 . [ 5 0 1] 8 2 49 D s a Vľ 3- 8 ám k: e 44 . [ 50 7] 8 1 56 9 ,9 e a i t 19 n m so 4 ​ Kr ó oénž k frn ab nv oe omo á , t v úon p d v a ntr á o š k í . V . 74 [ 3 1 0] e 3- 2 3 0 0 9 ľ e j čenj ab avir efr 39 99 , , 9 90 4 95 % - Ľ dv krue a oé očl „ pra C fr“ S a n omo t t é j r ié o on hev a dl i o á ah včz pc u n i so 9 9 amet 6 9 , 9 ,9 e ai t 9 n m so 9 , 9 93 9 93 % - í r on 0 1 0 %p r d á io i v vn e n oča l a Mr Vbr á e oe uá a ý on trmr glc , i po h šyuiezl e lc é v n rán. , v P n k V .SX L á se e - X : ľ [4 0 3] 72 2 4 D s e V .X- L ám k: e SX ľ [407] 71 1 1 P n k b n a S o T eK b“ á s a u d „ n w im o y % 0 6% 9 ,9 e ai t 7 n m so 9 % , 9 92 2 96 % - % P nk á sy m dl oe E nhvc S Toaie + i rk t čo ,8 a i so 3 9 n met 1 9 - 0% 5 , 99 69 D sy ám k m dl oe % 0 7 %