AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 7.1. do 13.1. - strana 25- strana 25

Tradície, zvyky, zábava Fašiangová veselica V čase vrcholu zimy, na Troch kráľov, sa až do Popolcovej stredy začína jedno výnimočné obdobie. Ožívajú ľudové zábavy, usporadúvajú sa nádherné plesy, rozličné hry i karnevaly. Rovnako povestné je aj vyvrcholenie tejto periódy v podobe pompéznej maškarády, ktorej neodmysliteľnou súčasťou sú znamenité hodové slávnosti. Výstižná charakteristika sa pravdaže týka fašiangov – veselice plnej tradícií, zvyklostí a zábavy. Na Troch kráľov... ... fašiangy klopú na dvere. Zvyklo sa hovorievať počas šiesteho januára, keď sa obrazne končila zima a začínal nový rok. Z liturgického aspektu predstavuje sviatok Troch kráľov príchod biblických mudrcov z Východu, ktorých betlehemská hviezda doviedla priamo k novonarodenému Ježišovi. Gašpar, Melichar a Baltazár mu poklonou vzdali úctu a obetovali tri dary – kadidlo, myrhu, zlato. Medzi tradičné trojkráľové rituály podnes patrí takzvané chodenie s hviezdou, keď mládežnícke skupinky obchádzajú a požehnávajú príbytky. Tradičnými koledami vinšujú ľuďom zdravie i šťastie. Symbolicky tak odovzdávajú štafetu obdobiu zábav, svadieb, kulinárskej hojnosti a karnevalovej pestrosti. Prastaré pojmoslovie Fašiangová tradícia siaha do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Fašiangy údajne boli zasvätené bôžikovi vína Bakchovi a zlučovali v sebe množstvo obyčají, ktoré súviseli s vyháňaním zimy (smrti) a oslavou príchodu jari. Pri listovaní historických podkladov sa možno stretnúť s označením fašiangov prastarým termínom „mjasopust“ (koniec jedenia mäsa pred nástupom pôstu). U našich českých susedov sa zachovala mierne modifikovaná podoba výrazu – masopust. Na Slovensku sa v stredoveku udomácnilo slovo nemeckého pôvodu „Fasching“, teda fašiangy. Remeslo ako hrdosť Od nepamäti bola celá fašiangová perióda poprepletaná mnohými zaujímavými zvyklosťami. Medzi pýchu miest a dediniek patrili až do I. svetovej vojny poctiví remeselníci. Prím hrali v rámci honosných pochodov, ktoré pripravovali s patričnou hrdosťou. Zvedavé davy ľudí sa priamo stávali svedkami ich ťažkej a poctivej práce. Remeselníci vystavovali svoje najlepšie skvosty, prebiehali súťaže medzi jednotlivými odvetviami a volený bol dokonca nekorunovaný kráľ. V tých časoch totiž malo remeslo zlaté dno. Pravý čas pre gurmánov „Ten, kto si počas fašiangov dopraje veľa jedla, bude po celý rok zdravý a silný!“ Z veľavravného citátu sa dá ľahko usúdiť, že gurmánstvo a fašiangy vždy tvorili pomyselné spojené nádoby. Podnes na jedálenských stoloch rozvoniavajú najmä šišky, fánky a rôzne záviny. Podľa ľudových pranostík sú práve tieto sladkosti symbolom rodinnej prosperity a bohatej sezónnej úrody. Okrem sladkých maškŕt sa s veľkou obľubou pripravujú údené delikatesy, huspenina, klobásky, ako aj ďalšie zabíjačkové špeciality. Od stretávok po svadby Organizovanie tradičných veselíc väčšinou pripadlo na mladých ľudí, ktorí tento druh zábavy priniesli takmer do každého domu. V rámci obchôdzok vinšovali domácim, aby im polia priniesli bohatú úrodu a statky nepostihli živelné pohromy. V mestách prebrali usporiadateľskú úlohu fašiangových zábav remeselnícke cechy, konkrétne tovariši. Stretávky, ktoré sa uskutočňovali v dome majstra, priťahovali svojou atraktívnosťou mnohých zvedavcov z blízkeho i širokého okolia. Patričnú honosnosť fašiangom dodávali svadby. Na náročných prípravách sa podieľala nielen úzka rodina, ale aj príbuzní, či dokonca cudzí obyvatelia dediny. O to pompéznejší bol výsledný obrad s hostinou, na ktorú bol pozvaný každý, kto akoukoľvek formou priložil ruku k dielu. Špecifický nádych mali tancovačky, určené výsostne pre manželské páry. Pochopiteľne, že takéto podujatia mali vo vyhliadke aj slobodní jedinci. Usporiadatelia však v tomto ohľade boli nekompromisní a z „manželskej“ veselice ich jednoducho vykázali. Zdroj: internet Treb25, Mich25, Hum25, Vra25, Pre25, Spis25, Pop25, RimS25, Lev25, Ruz25, Mar25, Prie25, Part25, Cad25, Trec25, NMV25, Kom25, NoZ25, Sa25, Nit25, Pies25, Mal25, Sen25 / -