AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 14.1. do 20.1. - strana 23- strana 23

vaKiiatour vaKiat our vaK atour tF slo iitF slo it F slo biius gastro biu s gastro b us gastro Danu Danu Danu 28..--31..1... 28 .-3 1 .1 28 31 1 DDYCH H DDYC ODDYCH S • POĽOVNÍCTVO AO O SS S POĽOVNÍCÍCTVO A SS • • POĽOVN TVO A A FITNE S S A ITITE E SA F F N N E LLNES WWLLNES S WEELLNE BLACK 90% BLACK 90% PANTONEPANTONE BLACK 90% PANTONE 1815 PANTONEPANTONE 1815 PANTONE 1815 0 0 90 CMYK CMYK 0 CMYK 0 0 0 90 0 0 0 90 16 CMYK 16 100 16 100 100 16 100 16 CMYK 100 CMYK 16 100 VST UPE NKY NKY NA VST UPE NKY NA VST UPE NA ex exkluzívn exkluzívn e oo o kluzívnyy y ždžd vstupenk je je hre e KaKaáá á tupepenka vv v hr Každ vs vstunkaa je hr ej repupuikyy y ej republikik ej re bl bl zájazdzd do Doinikánánsk zájaja do Dom minik sk zá zd do Dominikánsk Prestížna oslava gastronómie Prestížna oslava gastronómie Prestížna oslava gastronómie na veľtrhu Danubis gastro na veľtrhu Danubis gastro na veľtrhu Danubis gastro Láska idecez žalúdok; s s s jedlom rastie Láska ide ide cez žalúdok;jedlom rastie Láska cez žalúdok; jedlom rastie chuť; koľko ľudí, toľko chutí; kde sasa dobre chuť; koľko ľudí, toľko chutí; kdekdedobre chuť; koľko ľudí, toľko chutí; sa dobre kraj, ktorý tento predstaví svoje prehliadkou kuchárskych cukrárskych varí, tam sasa dobre darí... Jedlonielen varí, tam sa dobre darí... Jedlo jeje je nielenprehliadkou kuchárskych a acukrárskych kraj, ktorý tento rok rokpredstaví svoje varí, tam dobre darí... Jedlo nielen prehliadkou kuchárskych a cukrárskych kraj, ktorý tento rok predstaví svoje predmetom mnohých ľudových múdrostí, zručností bude nepochybne výstava technické pamiatky a atrakcie. Čestným predmetom mnohých ľudových múdrostí, zručností bude nepochybne výstava technické pamiatky a aatrakcie. Čestným predmetom mnohých ľudových múdrostí, zručností bude nepochybne výstava technické pamiatky atrakcie. Čestným Slovakiatour pre zmenu cukrárskych výrobkov Poézia hosťom ale aj obľúbenou témou rozhovorov; jedál ale aleaj ajobľúbenou témou rozhovorov; jedál a a cukrárskych výrobkov Poézia hosťom ITF ITF Slovakiatour pre pre zmenu obľúbenou témou rozhovorov; jedál acukrárskych výrobkov Poézia hosťom ITFSlovakiatour jeje je zmenu turistom Jihomoravský kraj, ktorý gastronómii, ktorá predstaví súťažné dokáže zblížiť, uvoľniť atmosféru, dokáže zblížiť, uvoľniť atmosféru, v vgastronómii, ktorá predstaví súťažné Jihomoravský kraj, ktorý má má turistom dokáže zblížiť, uvoľniť atmosféru, v gastronómii, ktorá predstaví súťažné Jihomoravský kraj, ktorý máturistom nepochybne čo ponúknuť. Na veľtrhu exponáty hotelov, reštaurácií, škôl tiež nepochybne čočo ponúknuť. Na veľtrhu exponáty hotelov, reštaurácií, škôl podnietiť kreativitu... Jednoducho, podnietiť kreativitu... Jednoducho, jeje jeexponáty hotelov, reštaurácií, škôl tiežtiež nepochybneponúknuť. Na veľtrhu podnietiť kreativitu... Jednoducho, však prezentujú prezentujú vzdialenejšie vzdialenejšie i jednotlivcov jednotlivcov celého celého Slovenska. sa však Slovenska. niečím, bezčoho (doslova) nemôžeme čoho (doslova) nemôžeme niečím, bezbez čoho (doslova) nemôžemei i jednotlivcov z z z celého Slovenska. sa sa však prezentujú ajaj aj vzdialenejšie niečím, exotické krajiny ako Egypt, Turecko, žiť. Ak máte žiť. žiť. Ak Ak máte radiradi dobré jedlo, Členovia Klubu mladých kuchárov a aexotické krajiny akoako Egypt, Turecko, máte radi dobré dobré jedlo, Členovia Klubu mladých kuchárov jedlo, Členovia Klubu mladých kuchárov a exotické krajiny Egypt, Turecko, Tunisko, Maroko, Brazília, Maroko, Brazília, India, Brazília, India, India, cukrárov predvedú svoje schopnosti určite nevynechajte prestížny veľtrh určite nevynechajte prestížny veľtrh a acukrárov predvedú svoje schopnosti Tunisko, určite nevynechajte prestížny veľtrh a cukrárov predvedú svoje schopnosti Tunisko, Maroko, Dominikánska republika ďalšie, ktoré tematických súťažiach. Explóziu farieb v tematických súťažiach. Explóziu farieb Dominikánska republika a ďalšie, ktoré gastronómie Danubius Gastro. Od 28. do gastronómie Danubius Gastro. Od 28. 28. dov v tematických súťažiach. Explóziu farieb Dominikánska republika a aďalšie, ktoré gastronómie Danubius Gastro. Od do uprostred zimy prenesú do slnkom chutí so sebou prinesú barmanské vásuprostred zimy prenesú do slnkom 31. januára v v bratislavskej Inchebe bude a chutí sebou prinesú barmanské 31. 31. januára bratislavskej Inchebe bude a achutí so so sebou prinesú barmanskévás vás uprostred zimy prenesú do slnkom januára v bratislavskej Inchebe bude zaliatych destinácií. zaliatych destinácií. zaliatych destinácií. nielen prehliadkou gastronomických súťaže exhibície. nielen prehliadkou gastronomických súťaže a a exhibície. nielen prehliadkou gastronomických súťaže a exhibície. trendov, nových trendov, nových i i exotických potravín, trendov, nových iexotických potravín, exotických potravín, tieto prestížne partnerom veľtrhu Nenechajte partnerom partnerom veľtrhu Nenechajte sisi si ujsť tieto prestížne veľtrhu Nenechajte ujsťujsť tieto prestížne tradičných jedál kuchárskych, Hlavným tradičných tradičných jedál a a a kuchárskych, Hlavným jedál kuchárskych, Hlavným veľký úspech bude pre veľký úspech počas podujatia od od 28. do 31. januára 2016. úspech počas podujatia od28. do 31. januára 2016. počas podujatia 28. do 31. januára 2016. pekárskych cukrárskych postupov, ale, pekárskych ajaj aj cukrárskych postupov, ale,bude pekárskych cukrárskych postupov, ale, bude pre pre veľký pozor! Každá vstupenka je hre A pozor! Každá vstupenka je v vlaňajšieho ročníka Kaufland. ročníka Kaufland. Aj AjAA pozor! Každá vstupenka je v v hrehre Kaufland. Aj samozrejme, vybavenia do do reštaurácií, vlaňajšieho ročníka samozrejme, ajaj aj vybavenia reštaurácií, vlaňajšieho samozrejme, vybavenia do reštaurácií, exkluzívny zájazd do Dominikánskej o exkluzívny zájazd Dominikánskej gastronomických prevádzok gastronomických prevádzok a a hotelov počas nadchádzajúceho veľtrhu sa sao oexkluzívny zájazd do do Dominikánskej gastronomických prevádzok ahotelov počas nadchádzajúceho veľtrhu sa hotelov počas nadchádzajúceho veľtrhu ďalšie republiky CK Eso Travel predstaví voveľkej a a a pestrej expozícii, republiky odCK Eso Travel a a a ďalšie pestrej expozícii, predstaví vo vo veľkej pestrej expozícii, republiky od od CK Eso Travel ďalšie predstaví veľkej (gastrotechnika, nábytok pod.). (gastrotechnika, nábytok a a pod.). (gastrotechnika, nábytok a pod.). v v ktorej ukáže kvalitu slovenských hodnotné ceny. v ktorej ukáže kvalitu slovenských hodnotné ceny. ktorej ukáže kvalitu slovenských hodnotné ceny. potravín, napríklad priblíži priblíži Na veľtrhu budú mať hojné zastúpenie Na Naveľtrhu budú mať hojné zastúpenie potravín, ale ale napríklad ajaj aj priblíži veľtrhu budú mať hojné zastúpenie potravín, ale napríklad Viac nana www.incheba.sk. Viac na www.incheba.sk. Viac www.incheba.sk. vinári, vystavovatelia kávou možnosť separovať odpad jednotlivých vinári, vinári, vystavovatelia s s s kávou možnosť separovať odpad v v jednotlivých vystavovatelia kávou možnosť separovať odpad v jednotlivých predajniach celom Slovensku. vystavovatelia so širokým spektrom predajniach popo celom Slovensku. a a vystavovatelia so so širokým spektrompredajniach po celom Slovensku. a vystavovatelia širokým spektrom Vstup nana veľtrhy: Vstup na veľtrhy: Vstup veľtrhy: potravín celého sveta. Tešiť sa môžete potravín z z celého sveta. Tešiť sasa môžete potravín z celého sveta. Tešiť môžete Široká Široká Široká na pestrý sprievodný program. Haly Danubius Gastro zároveň doplní Odborná verejnosť na napestrý sprievodný program. Haly Danubius Gastro zároveň doplní Odborná verejnosť pestrý sprievodný program. Haly Danubius Gastro zároveň doplní Odborná verejnosť verejnosť verejnosť verejnosť prestížny veľtrh cestovného ruchu výstaviska budú tradične, užuž desiaty výstaviska budú tradične, už po po desiatyprestížny veľtrh cestovného ruchu ITF ITF výstaviska budú tradične, po desiaty prestížny veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý poskytne komplexný štvrtok 09:00 – 18:00 raz,rozvoniavať bratislavskými rožkami. rozvoniavať bratislavskými rožkami. Slovakiatour, ktorý poskytne komplexný štvrtok 09:00 18:00 raz,raz, rozvoniavať bratislavskými rožkami.Slovakiatour, ktorý poskytne komplexný štvrtok 09:00 – – 18:00 13:00 18:00 13:00 – 18:00 servis spoznávanie Slovenska piatok 09:00 13:00 Slovenska piatok 09:00 – 13:00 13:00 – – 18:00 Svoje silysisi si zmerajú pekári, ktorí zmerajú pekári, ktorí sa servis pre spoznávanie Svoje sily sily zmerajú pekári, ktorí sa saservis prepre spoznávanie Slovenska piatok 09:00 – – 13:00 Svoje 09:00 18:00 09:00 – – 18:00 09:00 – 18:00 zahraničia. Partnerským regiónom sobota budú snažiť upiecť najlepší rožok budú snažiť upiecť najlepší rožok i i zahraničia. Partnerským regiónom sobota budú snažiť upiecť najlepší rožok izahraničia. Partnerským regiónom sobota 09:00 17:00 nedeľa 09:00 – – 17:00 09:00 – 17:00 spĺňajúci prísne kritériá. Jedinečnou veľtrhu už už po tretí Moravskosliezsky spĺňajúci prísne kritériá. Jedinečnou veľtrhu jeje jepo tretí raz raz Moravskosliezskynedeľa spĺňajúci prísne kritériá. Jedinečnou veľtrhu už po tretí raz Moravskosliezsky nedeľa Treb23, Mich23, Hum23, Vra23, Kos23, Pre23, Sab23, Bar23, Lub23, Spis23, Kez23, Pop23, RimS23, Roz23, Luc23, VelK25, BaB23, Brez23, Lev23, LiM23, Ruz23, Zvo23, Ziar23, Mar23, Prie23, Ban23, Part23, Zil23, Cad23, Trec23, NMV23, Pu23, Dub23, Kom23, NoZ23, Seni23, Trn23, Sa23, Nit23, Pies23, Top23, Ga23, DuS23, Sam25, Hlo23, Ser23, Mal23, Sen23, Ba23 / -