AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 14.1. do 20.1. - strana 24- strana 24

Zo sveta etymológie Význam a vplyv krstných mien na náš život Keď ľudské stvorenie uzrie svetlo tohto sveta, zvyčajne dostane ako prvé do vienka meno. Zodpovednosť za jeho výber nesú na bedrách poväčšine rodičia , ktorí to v spleti súčasných trendov vôbec nemajú jednoduché. Veď napokon, meno je po celý život identifikačnou vizitkou každého jednotlivca a súčasne prezrádza čo to o jeho vlastnostiach. Keďže správny výber mena dá sem tam poriadne zabrať, neuško dí malá exkurzia tajuplným etymologickým svetom, odkrývajúcim históriu, význam a vplyv krstných mien na náš život. Historický vývoj Pridelenie mena hneď po narodení nebolo v minulosti takou samozrejmosťou ako dnes. Na základe kastovníctva dostávali mená výlučne osoby z vyššej spoločenskej vrstvy (vládcovia, šľachtici, vojenskí hodnostári). Historický, spoločenský, v neposlednom rade i jazykový vývoj prispel k mnohým zmenám v tejto oblasti. Postupne sa začali používať dvoj a viacslovné krstné mená, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou človeka. V súčasnosti dostane dieťa po narodení dve mená – krstné a priezvisko. Obe sú potom zaevidované vo všetkých úradných listinách (rodný list, preukaz totožnosti, vysvedčenie, atď.) a sprevádzajú jedinca celým jeho životom. Dôraz na požiadavky Výber správneho mena nie je vôbec ľahkou záležitosťou. V myšlienkach rodičov sa v tom okamihu rozpúta dilema o viacerých požiadavkách. Chcú, aby meno ich dieťaťa bolo pekné, melodické, ľahko vysloviteľné a niečím výnimočné. Faktom je, že na výbere mena si treba dať dôkladne záležať, nakoľko do istej miery ovplyvňuje život ratolesti. Krásne a zvučné meno podčiarkuje ľudskú jedinečnosť, individualitu a neraz sa spája aj s úspechom. Je preto zrejmé, že pri výbere mena zohráva nemalú úlohu práve rodinná tradícia. Mnohí partneri kladú dôraz na to, aby ich dieťa zdedilo meno napríklad po úspešných prarodičoch či starých rodičoch a nadviazalo na hodnoty, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. S každým menom sa spája aj istá zvukomalebnosť. Vyslovenie konkrétneho mena podáva presný obraz o človeku, ktorému sa dívame do tváre. Preto je pri akomkoľvek stretnutí dôležitá pregnantná výslovnosť mena. Rovnako podstatná je aj jeho jednoduchá zapamätateľnosť a harmonizácia s priezviskom. Správne zvolené meno je našou hrdou vizitkou a vstupnou bránou do sveta plného výziev. Michaela Meno je hebrejského pôvodu a v preklade znamená „ako Boh“, „Bohu podobná“. Michae ly sú šarmantné, príjemné, úprimné i tajuplné. Nešetria krit ikou, no z času na čas opomenú vlastné nedostatky. Občas im chýba takt a ohľaduplnosť, následkom čoho sú časté nezhody v kolektíve. Ťažko sa poučujú na vlastných chybách , čo im sťažuje nielen pracovný, ale aj súkromný život. Zriedkavo majú priateľov, ktorých si však veľmi vážia a strá žia. Adam kom v raji, Podľa historických prameňov bol prvým člove ecnosti majú ktorého telo stvoril Boh z hliny. Vo všeob stve. Siahajú Adamovia životnú filozofiu založenú na prven ch a za vytýčenými cieľmi kráčajú bez po najvyšších méta nevídané úspezaváhania. Po profesijnej stránke dosahujú erkách. Nie vždy majú chy, no presný opak platí o ich partn trpko znášajú. správny odhad na tie pravé, čo pravdaže Jana Meno je odvodené z hebrejskéh o Jochanán (v preklade: Boh je milostivý). Jany sú krásne ženy s detským výzorom. Majú svojskú predstavu o živote a pravidlá si niekedy upravia podľa vlastných potrieb . V úsudkoch sú objektívne, v citoch však subjektívne. Nez nášajú krivdu a doslova revolučným spôsobom bojujú za pravdu. Jany láka rušná spoločnosť a v živote vystriedajú niekoľko partnerov. Typickou farbou je žltá. Zdroj: internet Treb24, Mich24, Hum24, Vra24, Pre24, Sab24, Bar24, Lub24, Spis24, Kez24, Pop24, RimS24, Roz24, Luc24, Brez24, Lev24, LiM24, Ruz24, Zvo24, Ziar24, Mar24, Prie24, Ban24, Part24, Cad24, Trec24, NMV24, Pu24, Dub24, Kom24, NoZ24, Seni24, Sa24, Pies24, Ga24, DuS24, Hlo24, Ser24, Mal24, Sen24 / -