AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 14.1. do 20.1. - strana 25- strana 25

Zo sveta etymológie Slovanské a neslovanské Pestrosť používaných mien badať už pri listovaní kalendára. Podľa pôvodu sa delia na dve skupiny – slovanské a neslovanské. Do druhej kategórie spadajú mená grécke, germánske, hebrejské, latinské a románske. Neslovanské mená sa v našich zemepisných šírkach začali používať od čias, keď predkovia nadviazali medzinárodné styky s ostatnými krajinami sveta. Nielen zahraničná politika, ale aj príchod kresťanstva ovplyvňoval prísun cudzokrajných mien k nám. Treba tiež poznamenať, že všetky neslovanské mená sme si tak trochu upravili na naše pomery (poslovenčili). To nebolo potrebné v prípade mien slovanského pôvodu. Sú pomyselným obrazom našej histórie od čias dávnoveku a viažu sa na naše tradície i zvyklosti rôznych regiónov. Prenikali k nám aj z iných slovanských národov, najčastejšie z Česka, Poľska, Ruska či Bulharska. Svetový prierez V mnohých krajinách sú mená novorodencov priebežne vyhodnocované a vytvárajú sa z nich štatistiky tých najžiadanejších. V Nemecku dlhodobo vedú takýto rebríček Anna, Johanna, Lucas, Benn i Tim. V Španielsku je to Patricia, Gina, Candela, Ricardo a Arturo. Taliani najčastejšie dávajú deťom mená Maria, Anna, Giuseppina, Giuseppe, Giovanni, Antonio. Vo Francúzsku patria medzi najfrekventovanejšie Lea, Manon, Emma, Hugo, Lucas, Theo. V Holandsku vedie štatistiku naj mien Sanne, Lotte, Anne, Sem, Daan, Thomas. V Belgicku je to zasa Amber, Julie, Laura, Jonas, Robbe, Kobe. Íri najviac siahajú po menách ako Chloe, Ciara, Sarah, Conor, Sean, či Jack. V Slovenskom rebríčku sa medzi najžiadanejšími dievčenskými menami nachádza Ema, Kristína, Laura, Michaela, Natália, Nina, Sofia a Viktória. Z chlapčenských sú to Adam, Filip, Jakub, Lukáš, Martin, Matúš, Michal, Samuel a Tomáš. Jakub Základom je hebrejský výraz Jaka gobh, čo možno preložiť ako „držiaci sa za pätu , druhorodený“. Jakubovia sú silné osobnosti, ktor é dokážu povzbudiť okolie. Sú spoločenskí, ale aj hádaví. Vynikajú v argumentácii a neznášajú, ak im niekto radí. V živote dosahujú mnohé úspechy a siahajú až po tie najvyššie méty. Ich slabou stránko u je láska a partnerky často iba využívajú. Ich obľú benou farbou je červená. Sofia Sofie Grécky pôvod mena je synonymom múdrosti. zdôvetajuplné a so svojimi pocitmi sa len ťažko sú , dokážu rujú. Sú nestranné, v kolektíve obľúbené a presadiť sa v kariére. Sú obdavytrvalo pracovať určuje rené analytickou inteligenciou, čo ich pred Sofie patria k materiak detailnému vnímaniu sveta. majú iný listicky založeným ženám, na všetko preto u i názor. Individuálne pristupujú aj k svojm pohľad súkromnému životu. Matúš Meno hebrejského pôvodu sym bolizuje „dar boha“. Matúšovia sú individualisti, nem ajú radi veľkú spoločnosť, ani hluk. Najlepšie sa cítia v komornom a pokojnom prostredí. Majú odli šné myšlienky a názory, preto sa neradi zapájajú do bežných diskusií. Na druhú stranu sú Matúšovia priateľskí a oceňujú úprimnosť. Partnerky si vyberaj ú uvážlivo. Ak nájdu svoju vyvolenú, vo vzťahu sú vern í a spoľahliví. Zdroj: internet Treb25, Mich25, Hum25, Vra25, Pre25, Sab25, Bar25, Lub25, Spis25, Kez25, Pop25, RimS25, Roz25, Luc25, Brez25, Lev25, LiM25, Ruz25, Zvo25, Ziar25, Mar25, Prie25, Ban25, Part25, Cad25, Trec25, NMV25, Pu25, Dub25, Kom25, NoZ25, Seni25, Sa25, Pies25, Ga25, DuS25, Hlo25, Ser25, Mal25, Sen25 / -