AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 18.2. do 24.2. - strana 24- strana 24

Listujeme v kalendári Februárové krstné mená Od rodičov ich dostávame do vienka pri narodení, podčiarkujú našu osobitosť, individualitu a sprevádzajú nás po celý život. Keďže sú vstupnou bránou do sveta plného výziev, je potrebné venovať ich výberu značnú pozornosť. Pripravili sme pre vás prehľad frekventovaných februárových krstných mien so stručnou charakteristikou ich významu a vplyvu na náš život. Jaromír Vanda nepoznajú ani Tajomného a nedostupného muža poriadne kritických situájeho priatelia. Nevyspytateľný je najmä v neočakávané ciách, ak je na jeho osobu vyvíjaný tlak. Jeho veľkou rezervou. Nedá dopustiť na reakcie treba brať s láskou a starostsvoju rodinu, ku ktorej pristupuje s veľkou ženu, od ktorej očakáva livosťou. Nadovšetko miluje svoju oporu a vernosť. Navonok je pyšná a ťažko čitateľn á, no ide len o akúsi formu obrany pred neprajným okolím. V rámci profesie rada prijíma náročné výzvy v typických muž ských oblastiach. Ak však neuspeje, uzavrie sa a trpí nedocen ením. Nemala by sa preto preceňovať a radšej si brať na seba menšiu zodpovednosť. V súkromí je potom skvelou man želkou i vzornou matkou. Erika Erik Na prvý pohľad je krehká ako porc elán. Vo vnútri je však nekompromisná bojovníčka. Má jasne vytýčené ciele a niekedy až tvrdohlavo stojí za ich pres adením. V škole i práci patrí medzi elitu, vďaka šikovno sti a predvídavosti je vždy v správnom čase na správnom mie ste. Svojou ženskosťou okúzli nejedného muža, v prípade nezáujmu však použije akékoľvek „zbrane“. Matej slabiny. Má Energický muž, ktorý okoliu nikdy neukáže ie nemá problém využiť vysnívané ciele a na ich dosiahnut e a s úsmevom svojich kolegov. Robí to taktne, nenápadn láka Život si chce užiť naplno, preto ho najviac na tvári. no v láske nestály zakázané ovocie. Je šarmantný, milý, partnerke, ktorá a prelietavý. Potrpí si na temperamentnej om vyhovie. mu vo všetk Veronika Meno z gréckeho Beriniké znamen á „prinášajúca víťazstvo“. K životu pristupuje svedomito a vždy hľadá odpovede na otázky súvisiace s jej konaním. Rad šej sa poučí na chybách druhých, ako na vlastných. V prác i vždy podáva stopercentný výkon. Okolie sa jej môže zdô veriť s čímkoľvek, všetko ostane dokonale utajené. Na prvo m mieste má však vlastnú rodinu. znamená „váMeno má škandinávsky pôvod a v preklade árneho muža. žený vládca“. Ide o dobrosrdečného a solid zhodnotené Všetko má dôkladne premyslené a vopred kde podá pomocnú ruku, očakáva z každej strany. Tam, bezpečie a staspätnú väzbu. Vo vzťahu má rád harmóniu, rá i životnú partnerku, bilitu. Podľa týchto atribútov si vybe ktorú vždy ochráni a podporí. Miloslava Žena plná energie, ktorá zvládne aj tie najkritickejšie životné situácie. Svoje okolie ohr omí vynaliezavosťou, originalitou i nápaditosťou. Nem á však trpezlivosť, preto mnohé povinnosti a výzvy nedotia hne do zdatného konca. Je veľmi dobrosrdečná a v prvo m rade myslí na šťastie svojich blízkych. Túži po partnero vi so zmyslom pre krásu i labužníctvo. Roman správnom miesJeho veľkou devízou sú správne názory na má vypočítaný a poistený. Vo všetkom chce te. Každý krok vzťahu je harmobyť najlepší a málokedy znesie kritiku. Vo nesmie pochybovať o jeho činický a pokojný, nikto však svoju rodinu. noch. V ohrození sa prioritne snaží zachrániť má rád slobodu. Je dobrým manželom, vzorným otcom a Zdroj: internet Treb24, Mich24, Hum24, Vra24, Pre24, Spis24, Pop24, RimS24, Roz24, Luc24, Brez24, Lev24, LiM24, Zvo24, Ziar24, Mar24, Prie24, Ban24, Part24, Cad24, Trec24, NMV24, Dub24, Kom24, NoZ24, Sa24, Nit24, Pies24, DuS24, Mal24, Sen24 / -