AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 10.3. do 16.3. - strana 20- strana 20

Ponuka samých MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Smothiemaker SM3593 funkcie: mixovanie, šľahanie, sek anie, miešan ie  nôž z nehrdzavejúcej ocele  rôzne farby  1 rýchlostný stupeň  objem: 600 ml  príkon: 250 W 1 kus  17,99 Tyčový mixér SM3577 Rýchlovarnákan vicaWK344 5 metly n a šľ ahanie z n ehrdzavejúcej o cele  r ôzne f arby  5 r ýchlostných stu pňov  pr íkon: 250 W 1 kus  11,99 Elektrický sekáčik MZ3579 nôž na sekanie z n ehrdzavejúcej o cele  rôzne f arby  pr íkon: 180 W  príslušenstvo: transparentná n ádoba, objem: 500 ml, držiakn azavesen ien asten u 1 balenie  CTC Ručný mixér HM3014 výhrevné teleso z nehrdzavejúcej ocele  rôzne farby  2 vonkajšie ukazovatele hladiny vody  objem: 1,7 l  príkon: 220 W 1 kus  11,99  2v1, sek áčik a dr  nôž na sekanie tič ľ adu z n ehrdzavejúcej o cele  r ôzne f arby  o bjem: 1 l  pr íkon: 250 W 1 k us 11,99 15,99 poznáte my z TV rekla Ohrievač na vodu digitálny ukazovateľ teploty vody  mater iál: k ov, plast  objem vody: 1,5 - 2 l (min .)  tlak : 0,4 - 6 bar  výk on: 3 KW 1 k us  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 59,90 Fritéza FF1000  au tomatické o tváranie po  k apacita: 1,2 k g  o bjem: 2,1 l  pr íkon: 1900 W klopu 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 34,99 Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb20, Mich20, Hum20, Vra20, Pre20, Spis20, Pop20, RimS20, Lev20, Ruz20, Mar20, Prie20, Part20, Zil22, Cad20, Trec20, NMV20, Kom20, NoZ20, Trn22, Sa22, Nit20, Pies20, Top22, Mal20, Sen20 / - Nástenné hodiny  fluorescenčné číslice a r učičky  mater iál: plast  pr iemer: 30 cm  batér ia: 1 x A A  batéria je sú časťou balen ia 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4,99