AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 24.3. do 30.6. - strana 27- strana 27

k P ô0ž I1Č.000AEuR – 9 Od 10 pôžička aj pre dôchodcov, ženy na materskej, nezamestnaných volajte alebo prezvoňte, my Vás budeme volať 0915 438 718 STAČÍ PREZVONIŤ www.istapozicka.sk RENOVÁCIA VANÍ priamo u zákazníka STARÁ VAŇA AKO NOVÁ 0911869735 Inzerujte efektívne! kontaktujte nášho regionálneho zástupcu 0905 711 955 inzerat.kaufland@gmail.com www.kaufland.sk/reklama Najlepšie NoviNy do každej rodiNy! www.kaufland.sk/reklama KAŽDÚ STREDU NA SLOVENSKU… ... viac ako 1,5 milióna domácností očakáva obľúbenú zmes aktuálnej ponuky tovarov, praktických informácií, zábavy a noviniek firiem z ich bezprostredného okolia.* Priali by ste si, aby rovnako očakávali aj vašu obchodnú ponuku? Informujte sa u nášho regionálneho zástupcu. *Podľa prieskumnej štúdie TNS Emnid Medienforschung, až 89% domácností uvádza, že by im reklamné noviny Kaufland v prípade dočasného alebo trvalého výpadku doručovania chýbali. WWW.TWIN-SERVICE.EU Silný partner pre vás! www.kaufland.sk/reklama Reklamné noviny kaufland – zviditeľnite sa. Využite našu rozsiahlu distribučnú sieť letákoV a zasiahnite sVojou reklamou domácnosti ešte efektíVnejšie. www.kaufland.sk/reklama Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 16 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Hum27 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.