AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Horský bicykel

Platnosť od 13.4. do 24.4.Horský bicykel - strana 6Horský bicykel - strana 6

K U O P R Č: OČ DOÚA V uiš eil ua co ú y ž p cán k v i p n k au er o u u šti ! Pa L N lt E í 1.. 2.. 0 6 84 - 442 1 p en šc r ai h v r ý h á a nk v e n c z k zí o! P kp b y a r úei k i cl SRI N KIK E VS Á N A Ž s ýoai D R A vhd mZ A M! I E VS Á SR N IK NŽ A K IE BK GP L _i Be k_0 21_ 3S KI. _S n id d1 0. 3 20. 1 1 5 1 :3 2 • p ý ev zam r sr sd a v i r •-5% ayiik dp k 1 n ckscé o ny lt l •-5% ayiiktxl 1 n ckscýei lt t •-0% a úu.iy a 1 n kpI b k I cl Ot orv t č o At e o a ud ooér k „ c v Lim“ i i Ov dal ks o tl o on včz pc u dáz vh oť d ea dl é o á a h, , i U o ha a 0 V cr n 3 + . 6 % o etr3 % a n 5 pl se 5 bv a y , l. P n k: e SX L 5 8 3 4 á s e Vľ - X [ 8 5 0] . D s e Vľ 3- 6 5 8 7 4 ám k: e 44 [ 8 2 7] . n i so 49 amet 2,9 99 , 9 - 0% 6 - 0% 6 Dt k téi gv t č o Drl es ér nn oér k „ ae “ i l OUA PNK D se ám k P nk áse V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K 1 0 % o etrp e u n ov da 0 pl se r d š é dáz y , i , vh oť d ea k frn. l ks o tl omo é , t Vľ 1616 42 0 6 e 1-7 [1 1 5] . n i so 9 9 amet 1 9 , 79 , 9 OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K l i a d án a r i g I el yn T kn, i dH u nn, p e u R ni g S ek. i i yl t ck s - 7% 2 R ka „ aia 4 W “ us k R d l P c V i a k hmt oť 2 0 , b : l e ľ hý on s 5 g oj 4. ľm , : em Hdaa n v k dž kn faecrtv ssémF e yrtčý a, r a aľš hboý yt i , el . [0 0 4] 1613 n i so 9 9 amet 4 9 , 2 9 - 0% 49 5 , OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K . S OT R P Ru i t ň a a ú om N E Sa s f n šk I T “ i i l n a pč a i o K kin „ á s mt oa ý rmv n! b ď ž y no a u v dif O u n vľ ý a „ 2 eo b v a on čs 9 zr“ - 7% 3 V n ai p dák: um vok: e i o k š orž a g a lž atxl ja , t. Ui e: e 4 - 6 3 60 2 n x Vľ 04 [ 4 1 2] s . n i so 9 9 amet 3 9 , 29 49 , OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K P n k téi gv á s ar nn oá s paa S a o Pl Ki“ úr v „ e s n o n y t K frn uiezl a 1 0 % o etr omo á n rán. 0 pl se t, v y . Vľ SX L 4 2 3 8 e - X [ 4 0 3] . n i so 49 amet 5,9 39 99 , OUA PNK V R RI E O T P ED ŽT Ľ R Y A JK Á A NC E Z K ZÍ K At ánlt k kuly eá n s a nt t: at h u e u i i itr pr s nes ot k . S 21_SS _ B1 Ar6 a o06 - K F _3 p1_ o I P n kj p t á d 3. o 4.06 lb d vpe a a áo o uae l n o 1 4d 2 4 1 a o o yrd n zs b a . .2 e i . N vek ail s dsu n vkž e pe anI T R P R i šty r ke ú ot p é ad r d i N E S O T e t j j . Frb é d e e a mž li Z cyy z k ué t čnrč e ae n ot n s ôu š a hb vn nt vl i eu . i íť . i a ím Ue e é am so ey ú d o áae v ýocv eáän vd n n i t c n s o d dvt o vrbo nzvz e e ľ/ d prč n pe a é eyZ v v arn v ec náh o oue é rd n c n ľ y y de é pretc j . a j s zor h n n d . ú akúl é a o e l Ba saa AI N h pi gPr,v n k c sa 6rt lv A pr S o p gC ne E se oa 8rt lv O C n a Mtdv 6rt lv Br M lac u S b d 39/ C on K bn Aj lb d 1/ D rt lv i : VO S o pn ak a s á et 1Ba saa u ak h p n etr i t nv 1Ba saa C et l eo oa Ba saa oy aČ da l l oy 034 Dlý u : l S oy 3G u I i : i , n i i : r, i : l :. o í e o n s á te a O F ML C N E,G atk csa 881H e n: Še n oal2Kš e O O T M,M dvk csa 2e c: O C yPr, ue k r d 3 posýM uá K e n pl 4 5/0ta G é a a k S d: C A IY E T R a n á e 18/9um n é t á kv u 4o c: C P A o asá e 3Lv e C i akTr cý a 1L tvk i lš am n é oe 5 61N r: a r j r l s t fi . i I l t i t i k : i li MY YŠeß n oar d 6 P pa: O F R ,N et S Eíi – 2 014o as áB sr a O F i C nePeo G nr a vb d 2P e da N ben 7ARž br k u Zrvc 55S šk Nv L N t a kvt e a 1 o r d C O UM ám s e v gd 3 9/2P v ž k yt c: C amy etrršv e eá So o u Ar v z: árž á / uom eo: l aeúa 01p s á oá , f i i i . a i l : l ii . i VsO M drsTpľay u PJem cé o 878Te čn N L ua c,B á 21Tnv C YA E A K lrv 2 Zoe:Oc o n 3Ži a O D B Ň Vskšo kv 2 ln: O M a en .A H n u / e C a aa o o n l .i n kh 48/1r n : C a gri e 77 r aa I R N, o áoa 0 vl n bh d á i n: C U E , yook áo 5Ži a C i g ám . l k 7B : č : . l i í io l : T l l l i r , i