AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Kancelár

Platnosť od 1.8. do 31.12.Kancelár - strana 146Kancelár - strana 146

Ochrana svetových prírodných zdrojov tvorí nevyhnutnú súčasť firemnej filozofie spoločnosti Schneider. Od roku 1998 je jedinou spoločnosťou v odvetví písacích potrieb, ktorá je certifikovaná podľa najkvalitnejšej svetovej smernice, systému environmentálneho riadenia EMAS, ktorý vychádza z ekologického auditu Európskeho spoločenstva. Postupy v celej spoločnosti Schneider sa riadia zásadami energetickej účinnosti a maximálneho znižovania odpadov a emisií. Myslite zeleno! SK_Schneider vizual 200x265.indd 1 sC112X_135-159.indd 146 14.12.2011 12:35:19 1/5/12 10:49 AM