AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Upratovanie

Platnosť od 1.8. do 31.5.Upratovanie - strana 104Upratovanie - strana 104

Ako na škodce v prevádzke Ľudské obydlia sú odnepamäti „navštevované“ nepozvanými hosťami – škodcami, ktoré sa tu snažia nájsť bezpečie, potravu a úkryt. Z tohto dôvodu treba robiť priebežnú kontrolu prevádzok s cieľom prevencie proti: • roznášaniu chorôb a mikroorganizmov, • materiálnym škodám na zariadení, • kontaminácii a znehodnoteniu potravín. Medzi najrozšírenejšie škodce patria: Hlodavce krysa obyčajná, potkan, myš domáca Hmyz mucha domáca, osa obyčajná, sršeň, moľa potravinová, moľa šatňová, vijačka čokoládová, mravec, mravec faraón, tesárik krovový, zrnokaz, múčiar obyčajný, zrniar, blcha obyčajná, šváb obyčajný, ploštica domáca, červotoč kuchynský, rybička, rus domový, plocháč skladový Vtáky a ostatné zvieratá So škodcami si poradíte pomocou: DERATIZÁCIE – hubenie alebo obmedzovanie výskytu škodlivých hlodavcov DEZINSEKCIE – hubenie alebo obmedzovanie výskytu škodlivého a obťažujúceho hmyzu Aj pri dodržiavaní všetkých týchto spôsobov ochrany pred škodcami sa môže stať, že škodce do objektu nakoniec vniknú. Tu potom prichádzajú na rad mechanické a chemické prostriedky, ktoré ich vyhubia. MECHANICKÉ PROSTRIEDKY • sú uprednostňované • môžete ich aplikovať sami Patria sem: elektrické lapače hmyzu, pasce na hlodavce, siete na vtáky, mucholapky, akustické odpudzovače, odpudzovače CHEMICKÉ PROSTRIEDKY • aplikácia sa robí s najvyššou opatrnosťou • musia byť aplikované deratizačnou spoločnosťou (hlavne v potravinárskej prevádzke) Patria sem: jedy (insekticídy proti hmyzu a rodenticídy proti hlodavcom) Vďaka týmto opatreniam zabránite možnej kontaminácii potravín vrátane ich znehodnotenia, vyhnete sa strate zákazníkov či pracovníkov, zníženiu zisku alebo prípadnému plateniu sankcií a pokút. POZOR! Pri používaní prostriedkov proti škodcom dbajte na najvyššiu opatrnosť a dodržujte pokyny výrobcu. 104 sC1211_101-110_.indd 104 2.5.12 15:45