AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Upratovanie

Platnosť od 1.8. do 31.5.Upratovanie - strana 12Upratovanie - strana 12

Čistenie a sanitácia Správna voľba čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a požiadavky na ich vlastnosti Prístroje, nástroje, obaly, pracovné plochy a povrchy sa vplyvom používania špinia. Podľa typu prevádzky, povahy znečistenia a charakteru povrchu si vyžadujú pravidelné čistenie, poprípade dezinfekciu. Profesionálne prevádzky majú preto vypracovaný presný harmonogram upratovacích prác, tzv. HYGIENICKÝ A DEZINFEKČNÝ PLÁN, ktorý: • presne špecifikuje jednotlivé povrchy, resp. predmety určené na sanitáciu podľa umiestnenia v prevádzke, • presne špecifikuje technologický postup jednotlivých prác, spôsob a frekvenciu čistenia, odporúčanú dezinfekciu, určuje zodpovedné osoby za vykonanie sanitácie a jej kontrolu. Podľa typu prevádzky, povahy znečistenia a charakteru povrchu (antikoro, plast, keramika...) je dôležité zvoliť aj vhodný čistiaci a dezinfekčný prostriedok. Pre správne použitie dezinfekčných prostriedkov platia tieto všeobecné pravidlá: • dezinfekčný prostriedok voliť s ohľadom na druh mikrobiologickej záťaže a vlastnosti dezinfikovaného povrchu, • dôsledne dodržať koncentráciu (riediť ho podľa návodu výrobcu) a čas pôsobenia, • čistiaci prostriedok použiť vždy pred dezinfekčným prostriedkom (navzájom ich nemiešať), • počas pôsobenia dezinfekčného prostriedku na plochu nesiahať, príp. na ňu nevstupovať, • mať k dispozícii bezpečnostný list k čistiacemu a dezinfekčnému prostriedku. POZOR Vzhľadom na manipuláciu s mnohokrát nebezpečnými chemickými látkami treba klásť dôraz na zvýšenú opatrnosť, dodržiavať čas pôsobenia prípravku, pokyny a odporúčané koncentrácie od výrobcu a poprípade postupy uvedené v hygienických a dezinfekčných plánoch. Trocha teórie Sanitácia/čistenie znamená zbavenie povrchu nečistôt a mastnoty, väčšinou s pomôckami na mechanické čistenie, chemické čistenie (detergenty) a pomocou horúcej vody. Dezinfekcia znamená zníženie počtu mikroorganizmov na bezpečnú úroveň, väčšinou pôsobením tepla, horúcej vody, pary a chemických prípravkov. Vám ponúka: • • • • • ucelené rady upratovacích prostriedkov, komplexný sortiment upratovacích pomôcok, bezpečnostné listy k jednotlivým produktom, HACCP kútik v každom veľkoobchodnom stredisku, HACCP školenie. 12 sC1211_011-019_22.indd 12 2.5.12 11:32