AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Upratovanie

Platnosť od 1.8. do 31.5.Upratovanie - strana 13Upratovanie - strana 13

Sanitačný postup Pri čistení a dezinfikovaní dodržujte týchto 7 krokov: dezinfikovaní fi 1 Z čisteného povrchu odstráňte hrubé nečistoty 2 Povrch postriekajte odmasťovacím prostriedkom • Dezinfekčné prostriedky pôsobia s vyššou účinnosťou, ak sú čistené plochy vopred zbavené mastnoty. • Na menej znečistené povrchy je možné použiť čistiaci prostriedok s dezinfekčným účinkom. • Aj pri použití tohto kombinovaného čistiaceho prostriedku je potrebné vopred z povrchu odstrániť hrubé nečistoty. 3 Opláchnite pitnou vodou 4 Povrch postriekajte dezinfekčným prostriedkom 5 Nechajte pôsobiť podľa odporúčania výrobcu • Zvyšky čistiacich a dezinfekčných prostriedkov nesmú prísť do priameho styku s potravinami. • Opláchnutie pitnou vodou je nevyhnutné podľa legislatívnych požiadaviek a na odstránenie chemického nebezpečenstva. • Odporúčaný čas pôsobenia od výrobcu je minimálny čas, keď musí dezinfekcia pôsobiť na baktérie, aby ich usmrtila. • Riedenie dezinfekčného prostriedku sa musí riadiť údajmi od výrobcu alebo pokynmi na použitie. • Dôležitá je aj teplota vody použitej na riedenie dezinfekčného prostriedku. Čím je teplota vody nižšia, tým dlhší musí byť čas pôsobenia dezinfekčného prostriedku na baktérie. 6 Znovu opláchnite pitnou vodou Aj tu je opláchnutie pitnou vodou veľmi dôležité (pozrite bod č. 3). 7 Čistený povrch nechajte vyschnúť Ak by ste čistený povrch utreli utierkou, mohli by ste tento povrch znovu kontaminovať. 13 sC1211_011-019_22.indd 13 2.5.12 11:36