AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 5.5. do 11.5. - strana 22- strana 22

Najdojemnejší sviatok Deň matiek Druhá májová nedeľa Ženy – matky majú v modernej spoločnosti nezastupiteľné miesto. Ich výnimočnosť tkvie nielen v názoroch či postojoch, ale aj v zastávaní a preberaní jednej z najzodpovednejších úloh, ktorou je ochrana a výchova nového života. Úctu im vzdal aj majster pera, básnik Milan Rúfus, keď vo svojom diele napísal: „Pane, ktorý si na nebi, zachovaj všetkým deťom mamy.“ Druhá májová nedeľa (tento rok 8.5.), patrí v medzinárodnom meradle k najdojemnejším dňom. Synom i dcéram dáva príležitosť poďakovať sa svojim matkám za ich každodennú obetavosť. Po celom svete Oslavy veľkého dňa všetkých matiek prebiehajú v rozličných krajinách sveta. Anglické mamičky si môžu o niečo dlhšie užívať sladký spánok. Za ten čas ich suplujú ratolesti, ktoré im pripravia raňajky. Veľa anglických rodín sa stretáva aj na špeciálnych obedoch a o voľbe najobľúbenejšej reštaurácie rozhoduje práve matka. Vo Fínsku sú počas tohto dňa mamičky doslova nosené na rukách a rozmaznávané ostatnými príslušníkmi rodiny. Raňajky priamo do postele sú samozrejmosťou, ako aj tácka s dobrotami ozdobená kytičkou pekných jarných kvietkov. Nie všade pripadajú oslavy Dňa matiek na druhú májovú nedeľu. Výnimkou je napríklad Argentína, kde sa tento deň oslavuje v septembri, v Rusku dokonca v poslednú novembrovú nedeľu. Na pohyblivý deň sú nastavení aj Francúzi. V závislosti od sviatku Zoslania Ducha Svätého gratulujú mamičkám buď počas poslednej májovej, alebo až počas prvej júnovej nedele. Výňatky z histórie Matky boli vysoko uctievané už v období antiky. Starovekí Gréci oslavovali ženu ako darkyňu života a na počesť matky všetkých bohov usporadúvali pompézne trojdňové slávnosti. V Anglicku začali v 16. storočí oslavovať „Mothering Sunday“, akéhosi predchodcu súčasnej podoby Dňa matiek. Priebeh sviatku bol zaujímavý tým, že sa služobníctvo žijúce v príbytkoch pánov mohlo vrátiť domov k svojim matkám. Počas novodobej histórie sa Deň matiek dostal do povedomia vďaka Američanke Anne Marie Jarvisovej. Keď jej v roku 1907 zomrela mama, začala viesť kampaň za vyhlásenie dňa, ktorý by bol venovaný všetkým matkám. O dva roky neskôr tento sviatok oslavovali v 45 štátoch USA. 8. mája 1914 Americký kongres oficiálne vyhlásil druhú májovú nedeľu za Deň matiek. V dokumente, ktorý podpísal prezident Woodrow Wilson, bol tento deň vyhlásený za celoamerický národný sviatok. Zásluhou dcéry prezidenta T. G. Masaryka sa v Československu začal oslavovať Deň matiek v roku 1923. Počas obdobia komunizmu sa upriamovala pozornosť na marcový Medzinárodný deň žien. Až po revolúcii v roku 1989 sa na Slovensku opäť začal sláviť tento výnimočný deň všetkých matiek. Viac než tisíc slov Kvety bez pochýb patria medzi najkrajšie dary, ktoré každej slávnostnej udalosti dodávajú osobitý šarm. Deň matiek nie je pravdaže výnimkou. Kytica kvetov je mlčanlivým poslom krásy, sviežosti a v duchu okrídleného výroku supluje viac než tisíc vypovedaných slov. Akýkoľvek kvet však splní svoj účel iba vtedy, ak je darovaný úprimne. Zdroj: internet Treb22, Mich22, Hum22, Vra22, Pre22, Spis22, Pop22, RimS22, Lev22, Mar22, Prie22, Part22, Cad22, Kom22, NoZ22, Sa22, Nit22, Pies22, Mal22, Sen22 / -