AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Malé hypermarkety

Platnosť od 11.5. do 17.5.Malé hypermarkety - strana 40Malé hypermarkety - strana 40

Dobrá firma pre dobrých ľudí Hľadáme kolegyne a kolegov na doplňovanie tovaru a prácu pri pokladni na trvalý pracovný pomer Návratka V prípade záujmu odovzdajte túto návratku alebo svoju žiadosť v príslušnej prevádzke Tesco alebo na informačnom pulte, príp. nás kontaktujte na: nabor@sk.tesco-europe.com. meno a priezvisko: tel. kontakt: adresa: e-mail: názov prevádzky: podpis: dátum: Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Kamenné námestie 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31321828, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely evidovania žiadosti o prijatie do pracovnoprávneho vzťahu, a to na obdobie nevyhnutne potrebné na výber uchádzačov o zamestnanie. V prípade, že nedôjde k vzniku pracovnoprávneho vzťahu s TESCO STORES SR, a. s., a to najneskôr do 1 roka, súhlasím so skartáciou/s likvidáciou svojich osobných údajov. 40 11718 HR navratka 159x284_april2016.indd 1 28.04.16 16:43