AktuálneLetáky.eu   

Metro leták : Culinar slovenské vína a syry

Platnosť od 1.8. do 28.8.Culinar slovenské vína a syry - strana 3Culinar slovenské vína a syry - strana 3

Po stopách /slovenských syrov Výroba syrov má na území Slovenska storočnú tradíciu, ktorá je spojená s pastierstvom a salašníctvom v horských a podhorských oblastiach. V súčasnosti sa Slovensko snaží vrátiť ovčiemu mliekarstvu jeho dávnu slávu a darí sa mu to predovšetkým výrobou lahodných syrárskych špecialít. V historických počiatkoch slovenského syrárstva prevažovalo spracovanie ovčieho mlieka nad kravským. Oviec si ostatne cenili už starí Slovania, ktorí malé prežúvavce chovali najmä kvôli mlieku, mäsu a vlne. Od 14. storočia začala v horských a podhorských oblastiach tzv. valašská kolonizácia, ktorá so sebou priniesla pastiersky spôsob chovu oviec a zaviedla tradičnú výrobu syra. S postupným rozšírením salašníctva sa stávali obľúbenými dnes už tradičné mliečne produkty (bryndza, parenica a neskôr aj oštiepok). Ich výroba ďalej nepriamo ovplyvnila vývoj obchodu, remesiel aj tradičnej stravy – ovčí syr a hlavne bryndza boli v jarnom období veľmi dôležitou súčasťou jedálneho lístka a zároveň slúžili ako povinná daň vrchnosti. V 18. storočí začali vznikať prvé bryndziarstva, ktoré mali vyriešiť problémy so skladovaním a s trvanlivosťou ovčieho syra. Koncom 19. storočia dostalo slovo aj priemyslové spracovanie kravského mlieka, s ktorým sa spájal vznik mliekarských družstiev. V počiatkoch priemyslovej výroby boli prizvaní syrári zo západnej Európy, ktorí na Slovensku začali s výrobou eidamských syrov, ementálov a rokfortu. Pozadu však neostávalo ani ovčie mliekarstvo – spracovávanie syra na bryndzu dosiahlo vrcholu pred druhou svetovou vojnou, kedy bolo na Slovensku takmer 50 bryndziarní. Podstatné zmeny priniesli slovenskému mliekarstvu a syrárstvu 90. roky minulého storočia. Následkom reorganizácie celého spoločenského systému a prechodom na trhové hospodárstvo došlo k prudkému poklesu stavu dojníc, podstatne sa znížil počet mliekarských závodov a poklesla aj produkcia kravského mlieka. V súčasnosti sa však slovenské syrárstvo opäť snaží držať krok so svetovým vývojom. Prevažuje spotreba polotvrdých a parených syrov. Veľkej obľube doma aj v zahraničí sa tešia hlavne typické syrárske špeciality, ako sú bryndza, parenica, oštiepok a korbáčiky. Prvé tri uvedené tradičné výrobky dokonca získali ochrannú značku EÚ – ako zatiaľ posledný bol do európskeho registra chránených zemepisných označení zapísaný slovenský oštiepok. Slovenské syrárske špeciality z ovčieho mlieka – Ovčí hrudkový syr – Bačovský oštiepok – Merino – Urda – Grúň – Sušenička oštiepková – Ovčie parenice údené i neúdené – Ovčie korbáčiky – Ovčie tvarované syrčeky – Liptovská ovčia bryndza – Bryndza letná – Bryndza zimná – Termizované druhy bryndze slovenské vína a syry sE1217_01-16.indd 3 3 7/17/12 11:04 AM