AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Malé hypermarkety

Platnosť od 18.5. do 24.5.Malé hypermarkety - strana 14Malé hypermarkety - strana 14

Dobrá firma pre dobrých ľudí Hľadáme kolegyne a kolegov na doplňovanie tovaru a prácu pri pokladni na trvalý pracovný pomer Návratka V prípade záujmu odovzdajte túto návratku alebo svoju žiadosť v príslušnej prevádzke Tesco alebo na informačnom pulte, príp. nás kontaktujte na: nabor@sk.tesco-europe.com. meno a priezvisko: tel. kontakt: adresa: e-mail: názov prevádzky: podpis: dátum: la í o praco aní o obn c dajo polo no ou C , a. ., o ídlo a enn n e tie , 5 rati la a, , le ona . . . o oc rane o obn c dajo na el e ido ania žiado ti o prijatie do praco nopr ne o a u, a to na obdobie ne nutne potrebn na ber uc d a o o a e tnanie. V prípade, že ned jde ni u praco nopr ne o a u C , a. ., a to najne r do ro a, la í o art ciou li id ciou ojic o obn c dajo . 14