AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Supermarkety

Platnosť od 1.6. do 7.6.Supermarkety - strana 13Supermarkety - strana 13

ČAS NA ŠNÚRKY AHOJTE DETI Verte alebo nie: s kúskom šnúrky sa dajú robiť divy! Opýtajte sa dospelákov, či si tieto staré dobré hry pamätajú a zahrajte sa spolu. HŠRRYOU O NÚ K S špagátový Ó N T E LE F • • • • • • telefón a vyrobte si te sa v čase Vráť h čias. ako zo starýc te: Čo potrebuje hovky ipulujte plec • 2 prázdne eravenie (Man et na ich pred • Ostrý predm d dohľadom metom len po s ostrým pred ebo šnúrka od dospelého.) ársky silon, al s špagátu (ryb • Ku e) posúžia dobr šarkana tiež Inštrukcie: pred o 4. storočia ry siaha až d o Grécka. Pôvod tejto h o starovekéh o letopočtom d naším televízie aleb d vynájdením na Dávno pre hni používali táborovom o ď rádia sa pri jné šnúrky! Ke behov obyča rí nimi hrali dokreslenie p i, určite sa s i rodičia deťm ätajú boli vaš sa na to pam jte sa ich, či tiež. Opýta olu. a hrajte sa sp (20 m) kus špagátu malú dierku 1. Odrežte dlhý hoviek urobte každej z plec át a na jeho 2. Do etiahnite špag liekal) Cez dierky pr 3. by sa neprev urobte uzol (a átkou sa koncoch alebo kamar ti, šim kamarátom kej vzdialenos 4. S va hovkami v ta stavte s plec po á át napnutý hovky a druh aby bol špag ráva do plec ci by mal a osoba rozp 5. Jedn . Počúvajú hu a počúva te sa? ju drží pri uc zvuky. Počuje ajúce sa počuť prenáš Počuješ ma? a ie zo špagát Umen ť krásne, môže vyzera sok špagátu ste rodičov, Dokonca aj kú tvorivo. Popro viete narábať keď s ním ohli. aby vám pom kreslite srdce sok dreva na 1. Na kú klinčeky rajoch nabite 2. Po jeho ok pod dohľadom bte len (Pozor, toto ro o.) dospeléh ej z hlavičiek ol okolo jedn 3. Uviažte uz iek špagát ej z hlavič 4. Okolo každ kokrát oviňte niekoľ