AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 2.6. do 8.6. - strana 27- strana 27

Pre malé detičky. MIMORIADNA PONUKA Sterilizátor BF S 3616  d ezinfekcia až 6 f liaš  b ez ch emických pr ísad  príkon: 500 W  vh odný pr e všetk y bežn DO VYČERPANIA ZÁSOB! 24,99 é typy f liaš 1 balenie Ohrievač jedla BKW 3615 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 12,99 regulácia teploty: 40 - 100 °C  pr íkon: 100 W 1 ba lenie  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Stolička materiál: nehrdzavejúcao ceľ  r ôzne mo tívy o bjem:0,5lalebo 1l 1 k us  0,5 l 1l s vyberateľným nočníkom  mater iál: plast  r ôzne f arby  rozmery: 32 x 35 x 30 cm  n osnosť: 20 k g 1 k us  Digitálny teplomer FT3617 / FT3618 Termoska  3- miestny L CD displej  zvukovýsig náln ak oncimer  automatické ukladanie ania posledného mer ania  in dikátor vybitej batér ie  r ozsah mer ania: 32 - 42,9 °C 4,99 5,99 1 kus MIMORIADNA PONUKA MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4,99 3,99 max. 20 kg Cestovná postieľka  vr átane matr aca a tašk y  rozmery ležiacej plochy: 60 x 120 cm rozmery zlo ženej po stieľky: 76 x 20 x 20 cm  n osnosť: 11 k g 1 kus  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 34,99 DÔVERA K TEXTÍLIÁM MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! Súprava ramienok  pr e detsk é o blečenie  rôzne f arby  r ozmery: 30 x 15 x 0,8 cm 1 balenie balení 6 kusov v (= 1 kus 0,25) DÔVERA K TEXTÍLIÁM Skúšané na obsah škodlivín Skúšané na obsah škodlivín podla Oeko-Tex Standard 100 podla Oeko-Tex Standard 100 Skladací matr ac  detský  m ateriál: 100 % bavln a  rôzne farby  r ozmery: 120 x 60 x 6 cm 1 kus MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 12,99 Matracový chránič materiál: 100 % bavln a a výpln e: po lyuretánová pen a  r ozmery: 50 x 90 cm 1 kus  1,49 MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 4,99 Všetky použité fotografie sú ilustračné. Treb27, Mich27, Hum27, Vra27, Kos29, Pre27, Spis27, Pop27, RimS27, BaB29, Lev27, Ruz27, Mar27, Prie27, Part27, Zil29, Cad27, Trec27, NMV27, Kom27, NoZ27, Trn29, Sa27, Nit27, Pies27, Top29, Mal27, Sen27, Ba29 / -