AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 2.6. do 8.6. - strana 31- strana 31

! Máte DLHY z úverov a pôžièiek? 0905 638 627 MEDIÁTOR Fin anèné p roblé my a n ároky r ie ši Prečo je naša distribúcia taká kvalitná? RENOVÁCIA VANÍ náš 4 - stupňový kontrolný systém zahŕňa interné kontroly, externý kontrolný inštitút, telefonické kontroly a spoločné kontroly s klientmi. priamo u zákazníka www.kaufland.sk/reklama STARÁ VAŇA AKO NOVÁ 0911869735 ZĽAVA PRE VŠETKÝCH v CCC v Humennom Inzerujte efektívne! Využite našu rozsiahlu distribučnú sieť letákoV a zasiahnite sVojou reklamou domácnosti ešte efektíVnejšie. www.kaufland.sk/reklama kontaktujte nášho regionálneho zástupcu 0905 711 955 inzerat.kaufland@gmail.com www.kaufland.sk/reklama Výhodná inzercia a kvalitná distribúcia Výhodná inzercia a kvalitná distribúcia sú zárukouzárukou vynikajúcej reklamy. sú vynikajúcej reklamy. Využite naše služby! Využite naše služby! Týždenník Kaufland • ev. č. EV 4661/12 • ročník 16 • vydáva Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava 3, IČO: 35 790 164 • distribúcia bezplatne do poštových schránok Hum31 / - Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.