AktuálneLetáky.eu   

Tesco leták : Vełké hypermarkety

Platnosť od 8.6. do 21.6.Vełké hypermarkety - strana 11Vełké hypermarkety - strana 11

Cen l í Ce platí d 1. 6. do 14. 6. 2016 Cena platí od 1. 6 . do 14 . 6 . 2016 Br Br Bref Bref 6 × Effect Effect ffec f fect ffec Ajax Ajax ja a Dom Domestos Domestos Domestos s te t ý tekutý tekutý WC čistič e č is t čistič r z e ruhy rôzne druhy, u y, rôzne druhy, 75 ml, ( 50 m 2 5 5) 750 ml, (1 l = 2, 65) 2,65) Pou í v jt bioc d Používajte biocíd y ou o jt o oc dy Používajte biocídy bezpeč ým bezpečným e p m bezpečným sp o sp sobom spôsobom. pô spôsobom. Pred použitím red o e í Pred použitím si v d prečítajte číta e si vžd y prečítajte vždy ečíta te et etu nfo á e et et etiketu informácie formá ác etiketu a infor mácie v ýrobku. ý robku. o ku o výrobku. č istič vr hov či ič povrchov čistič povrchov čistič povrchov č vrchov omácno om cnost no n v domácn sti domácnosti rôzne druhy, rôzne dr hy ô rôzne druhy, 1 l dez n č ý dezinfekčný dezinfekčný nf tia r ípravo r a č istiaci prípravok čistiaci prípravok rôzne druhy, ôzne r y, ne , rôzne druhy, 7 0 ml, 1 1 99 ml 9 750 ml, (1 l = 1, 99) 1,99) Použív t io dy Používajte biocídy ívajt ioc d y v Používajte biocídy bezpečným spôso om ezp čný spôsobom. zpečn ô o m bezpečným spôsobom. Pre Pred použitím si vždy ed už tí u tím dy y Pred použitím si v ždy prečí t tiketu prečítajte etiketu rečí ítajt prečítajte etiketu info mácie vý r bk nfo nfo ce ý b a informácie o výrobku. informácie výrobku. 19 1,99 1,99 1 49 49 -25% 2,69 1 99 99 -26% 2,59 1 89 89 Cen l í Ce platí d 1. 6. do 14. 6. 2016 Cena platí od 1. 6 . do 14 . 6 . 20 6 016 Bref WC gél Bref WC gél e él B Bref WC blok Bref WC - blok blok lo Dom s o Domestos Power WC-blok Domestos Power 5 WC-blok mest we r C-blo blo rô e dr y rôzne dr hy rôzne druhy, druhy, 360 ml, 36 m (1 6, 64) 6,64 6 , 64 360 ml, (1 l = 6,64) -27% 7 rô rô e druhy, rôzne druhy rôzne druhy, y 2 x 0 g , (1 g 24 ) 24,9) 24, 2x 50 g, (1 kg = 24 9) rôzne dr hy rôzne druhy, zne dr h druhy, 5 g, (1 kg 30,7 3) ,7 55 g, (1 kg = 3 0,7 3) 30,73) 2 15 2,15 5 1 69 69 -21% Sponte x Spontex pontex o drôtenka ôten te e drôtenka na čist ni s ie na čistenie čistenie 3,49 3,49 49 2 39 39 -31% 3,59 2 49 49 -30% Sp nt Sponte špongie čistenie Sponte x špongi na čistenie Spontex špongie na čistenie pontex on i t ongie isteni s i Sponte iacúč ov utierka Sponte x viacúčelová utie ka Spontex v iacúčelová utierka pontex c ová t e ka 5 ks, (1 ks = 0 ,20 ) k s, 1 k 0,20) s 0 5 k s, (1 ks = 0 ,26 ) ks, 1 k 0,26) s, ,26) 26 6 2 k s, (1 ks = 0 ,45) ks, (1 k s 0,45 , 0,45) ,45 4 13 1,39 1,39 0 89 89 -35% 1,49 1,49 49 0 99 99 -33% 1 99 1,99 9 1 29 29 Cena Cena platí od 8. 6. do 21. 6. 2016 F Fino Vrecia odpad Fino Vrecia na odpad ca pa S Swi l ecia od d Sw rl Vrecia a odpad Swirl Vrecia na odpad a QD QD a re a QDoma Vrecia odpad QDoma Vrecia na odpad e a 30 ks / 35 l, (1 30 ks/ 35 l, (1 ks = 0 ,05) ks/35 0,05 0,05) 0 -35% 10 ks/150 l, (1 ks = 0 ,19 ) 0 ks 50 1 k s 0,19 ks/150 0 0,19) 9 10 ks/60 l, (1 ks = 0,0 8) 0 ks 0 l, k 0 ,0 8 ) k ks/60 0,08) 0,99 0 75 75 -24% 1,99 1,99 99 1 49 49 -25% 2,69 1 89 89 -29% 11