AktuálneLetáky.eu   

Kaufland leták :

Platnosť od 9.6. do 15.6. - strana 24- strana 24

pre pohodlné cestovanie. Menič napäti a ideálnypr e napájanie 230 V zariadenia s príkonom: 600 W  U SB výstu p  ochrana proti prebitiu, prehriatiua vybitiu batérie  f rekvencia: 50 Hz  dĺžk a k ábla: 1 m 1 k us  Masážna podložka M C-85E in tegrovanýo vládacípan el  3 masáž ne zó ny  2 ú rovne in tenzity masáže  automatické vypnutie po 15 m in.  o chrana pr oti pr ehriatiu 1 k us MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 15,99 DÔVERA K TEXTÍLIÁM Skúšané na obsah škodlivín podla Oeko-Tex Standard 100 Masážny golier N M875 MIMORIADNA PONUKA  n a masá ž k rku a r amien integrovaný o vládací pan el  vrátane batérií: 2 x 1,5 V A A 1 kus DO VYČERPANIA ZÁSOB! 39,99 MIMORIADNA PONUKA 7,99 na zaistenie nákladu  rozmery: 2,7 x 1,5 m 1 kus  Cestovný vankúš materiál: 88 % polyester, 12 % elastan náplň: polyesterové guľôčky  rôzne druhy  rozmery: 30 x 27-30 cm 1 kus Adaptér  na zapojenie prívesu 13-pólová zásuvka na 7-pólový konektor 1 kus    MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 14,99 DO VYČERPANIA ZÁSOB! Sieť na pr íves MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB!  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 5,99 3,99 Zrkadlá na kar avan pravé a ľavé spätné zrkadlo na zvýšenie zorného uhla  nastaviteľné  rozmery: 37 x 12 cm 1 balenie  Upínací popruh MIMORIADNA PONUKA sr ačňou  ť ažná si la: 3000 D aN  zať aženie: 600 k g  r ozmery: 1,85 m x 25 mm 1 k us DO VYČERPANIA ZÁSOB! 7,99 Váha na určenie zaťaženia karavanualebo pr ívesu  stu pnica: 50 - 100 k g  rozmery: 3,5 x 12 x 52 cm 1 k us  MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 9,99 Zabezpečovacia po istka  pre príves MIMORIADNA PONUKA MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB!  mater iál: o ceľ, zinok  vr átane 3 k ľúčov  rozmery: 11, 5 x 15,5 x 17,5 cm 1 balenie DO VYČERPANIA ZÁSOB! 9,99 2 kusy v balení 12,99 (= 1 kus 6,50) Oporné koliesko pre prívesy tvrdená gumená pneumatika a oceľové ráfiky  priemer: 48 mm  zaťaženie: 150 kg 1 kus   MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 14,99 Ochranný kr yt na oje bežných prívesov a karavanov  rozmery: 91 x 59 cm 1 kus  Za tlačové chyby neručíme, predaj len v obvyklom množstve. Niektoré výrobky môžu byť v ponuke iba do vypredania zásob. Treb24, Mich24, Hum24, Vra24, Pre24, Spis24, Pop24, RimS24, Lev24, Ruz24, Mar24, Prie24, Part24, Zil26, Cad24, Trec24, NMV24, Kom24, NoZ24, Trn26, Sa24, Nit24, Pies24, Top26, Mal24, Sen24 / - MIMORIADNA PONUKA DO VYČERPANIA ZÁSOB! 6,99