AktuálneLetáky.eu   

Intersport leták : Pánské šortky

Platnosť od 15.6. do 26.6.Pánské šortky - strana 7Pánské šortky - strana 7

OJ V J BA U N O J V N! E BAE É C PC OM A T 10 0g .5 +° 3C –° 9C M i v s a v k L g n“ úmo ý pc a „ a u a í Rzmr:2 5x8 cm o ey 2 2 , p z a n 3 x2 cm o b eí 6 1 . l : [ 45 9] 21 0 2 n iso4, 9 amet 99 5 - 0% Iomt cý vrhay2 ae, kš yo a z ei k ta lv r kt 2 o k bl r . y í, . [4 2 0] 15 0 0 5 - 0% 12 0g .5 2, 9 49 , 59 19 B dmno oá úrv „takr “ e it nv s paa A c e 2 t Ľ h án pňs e n hevs a k ál,t d á ri o , r j ť i e n a o en s a v k d á a k lt ý pc a. l í +° 8C , 1 9 o 99 a is n met 3,9 o 99 a is n met S o au o a ap do k „ri M 5 am nf k vc olž a Ta 2“ i l , 49 19 Rzmr: 8 x5 x25cm o ey 1 3 1 , . [ 4 3 4] 25 05 n iso3, 9 amet 99 19 99 , - 2% 6 P ÁT N A L ŠE K C R T V S S ÉMV N H BOÝ YT ET P EO T Á N V T AI R PIM L E E R NE K P TBL Ý OM AII N SH D A A N Y R T Č ÝM S S ÉM Y T OM B dmno oá úrv „ p e 4 0 e it nv s paa S e d 0“ 2 a e, kš ys ť o a r kt 2 o k i , bl y í, e . [4 2 0] 15 0 4 E A TC É L SI K B Č ÉV E K O N RC Á P nk ot or v o u á s a ud oo á b v „r vlL D A X Ta e T Q “ D sa ám k Kž n sv d o on u m bá o, oe á o e dl o emr n u o ha n ky šik cr n ý rt p y č. V .4 - 6 3 2 71 e 0 4 [ 4 0 5] ľ n iso1 99 amet 0, 9 P nk ása Tr t k bt h A t u 2 I u s c ý ao „i or 6I ii r “ 5, 9 99 D se ámk Oj :2 l hmt o :9 0g b em 6, ons 1 . ť [ 0 0 4] 1 2 21 n iso6, 9 amet 99 2, 9 99 5 - 7% , 19 9 o49 a is n met , 99 99 Ot orv o u „ et p o G X ud ooá b v R do L w T “ V i a k p e u n vs k tc n k auiezl a e ľ h á r d š á yoo e hi á n rán. ľm , i , c v V d o on m bá aG R - E ®. o e dl á emr n O ET X P n k V . 14 [ 4 0 1] á s e e 4- 6 3 2 3 0 : ľ D s e V . 74 5 3 1 2 3 ám k e 3- 0 [ 40 0] : ľ , P nk ás e Ot or v s n áe Ji 3 ud oo é a dl „ok “ N v d é pry Pľ aág oáp dák. a o n š o . r nv um v orž a t i P nk:V .4 - 6 3 4 0 6 ás e e 0 4 [ 4 2 7] ľ D s e V .3 - 2 3 4 01 ámk: e 6 4 [ 4 1 7] ľ n iso3, 9 amet 99 2, 9 99 Dtk ot or v s ná „ a o 2r e é ud oo é a d e Vpr j“ s l . O ha n ky šik ssém ý h h š uoai, cr n ý rt p y y č , t rcl o nr v n e a pľ aág oáp dák.V .2 - 9 3 4 1 0 r nv um v orž a e 23 [ 4 0 0 ] i ľ n iso3, 9 amet 49 19 79 , h úa c nc rcls , ýho . o ol á oy n sš P h dn v di a ú vo ud b o 8,9 o 99 a is n met D s eot or v s n áe S a W ámk ud oo é a dl „t y “ r S e az m r v k a tl ik i o á n. k l V .3 - 1 3 4 0 5 e 6 4 [ 4 1 9] ľ n iso3, 9 amet 99 2, 9 49 Dtk ot or v s ná „ai oI J“ e é ud oo é a d e T rk I r s l r I. G oápošmkv p dák. um v rt y oá orž a i V .2 - 9 3 4 1 9 e 23 [ 4 02] ľ n iso3, 9 amet 49 1, 9 59 5 - 4% www cil ye .m kne. u , 99 59 P n k ot orv o u „ u ev nI á s a ud ooá b v S pretI “ Zro: ytt as ťvn.Ľ h á m d p dák vš k sne k/ eo a a k ez orž i i i i Tcl e™t ei nfric Omi G p™ e ht ,lm n , eab a n r i e a -i g e á orž a um n p dák . V . 04 [ 4 0 3] e 4- 7 3 2 1 6 ľ 7